czwartek, 20 lutego 2020 r.

Domowy Kościół wielkopostnie

Wspólnota Domowego Kościoła rejonu chodzieskiego uczestniczyła w Wielkopostnym Dniu Wspólnoty zorganizowanym w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Hasłem przewodnim spotkania było pytanie, co to znaczy, że Kościół jest powszechny? Uczestnicy modlili się przed Najświętszym Sakramentem oraz rozważali Słowo Boże. Uczestniczyli również w Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. Mikołaja Skotarczaka z Chodzieży. Homilię wygłosił moderator rejonowy ks. Sławomir Rachwalski. Po Eucharystii w salce parafialnej odbyła się dalsza część spotkania, w czasie której rozmawiano o różnych aspektach Kościoła powszechnego. Ilustracją tematu były scenki przygotowane przez uczestników spotkania.

 

Fot. A. Ptaszyński

Polecamy