czwartek, 20 lutego 2020 r.

Gniezno: pamiętają o patronie

Społeczność gnieźnieńskiej Szkoły Podstawowej nr 2 uczciła pamięć swojego patrona ks. mjr Mateusza Zabłockiego w 100. rocznicę jego święceń kapłańskich. Uczniowie wysłuchali specjalnej audycji, a później uczestniczyli w Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej.

 

Uroczystości rocznicowe odbyły się 1 marca. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, którego tematem były gnieźnieńskie kościoły, w których posługiwał ks. mjr Mateusz Zabłocki. Później wysłuchali montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez klasę IIb, w którym wykorzystano autentyczny tekst kazania ks. Zabłockiego. Po audycji złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą patronowi szkoły i przeszli do katedry gnieźnieńskiej, gdzie sprawowana była Msza św. dziękczynna za dar życia i kapłaństwa ks. mjr Mateusza Zabłockiego. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. kan. Jan Kasprowicz. Eucharystię koncelebrowali: ks. kan. Jan Szrejter, ks. Mieczysław Polak, ks. pułk. Mariusz Stolarczyk oraz ks. kan. Jerzy Mostowski. Gościem honorowym uroczystości był Florian Piasecki – świadek życia ks. Mateusza Zabłockiego. Uroczystości szkolne upamiętniające ks. mjr. Mateusza Zabłockiego przygotowały: Hanna Kwaśniewska i Urszula Romanowska.

Polecamy