sobota, 22 lutego 2020 r.

Gniezno: spotkanie zespołów pastoralnych

„Jak rozmawiać o tych sprawach” – w Domu Sióstr Pallotynek w Gnieźnie odbyło się konwersatorium nt. VI przykazania. O tym „Jak rozmawiać o tych sprawach” mówił Wiesław Gajewski, a słuchali członkowie zespołów pastoralnych i rejonowych z kilkunastu parafii archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Warsztaty odbyły się w sobotę, 10 marca. Spotkanie rozpoczęła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. kan. Franciszka Jabłońskiego. Konwersatorium poprowadził Wiesław Gajewski z Fundacji Czystych Serc z Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób z Gniezna, Inowrocławia, Żnina, Opatówka, Trzemeszna, Tuczna, Piasków, Nowej Wsi Wielkiej, Wilczyna, Słupcy i Pyzdr. Podczas warsztatów nie zabrakło dyskusji o męskim i kobiecym profilu, ideologii gender i profilaktyce ryzykownych zachowań młodzieży. Zastanawiano się również nad tym, w jakim sposób pokazać młodzieży, że życie w czystości jest wartością i że warto o nią zabiegać. Uczestnicy zgodzili się, że przekaz powinien być pozytywny i że do młodych ludzi docierają przede wszystkim świadectwa i konkretne przykłady.

Polecamy