sobota, 22 lutego 2020 r.

Gniezno w Warszawie

W siedzibie Senatu RP otwarto 6 marca wystawę „Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą Polski”. Gościem specjalnym wernisażu był prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który patronuje ekspozycji.  

 

Do Warszawy pojechali również przedstawiciele lokalnych władz z prezydentem Jackiem Kowalskim i starostą gnieźnieńskim Dariuszem Pilakiem na czele. W uroczystości uczestniczyła także delegacja Muzeum Początków Państwa Polskiego, które wystawę przygotowało. Zaprezentowano ją w siedzibie Senatu RP z inicjatywy senatora Piotra Gruszyńskiego. Ekspozycję otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Głos zabrał także patronujący ekspozycji prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

 „Cieszę się, że trzecia stolica pamięta o pierwszej” – mówił abp Józef Kowalczyk, zapraszając do Gniezna i zachęcając, by każdy Polak czuł się w mieście św. Wojciecha jak u siebie. Metropolita gnieźnieński podziękował również Senatowi za opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Przypomniał jednocześnie, że rolą parlamentu jest nie tylko uchwalanie ważnych ustaw, ale także kultywowanie pamięci o sprawach istotnych dla polskiej tożsamości i kultury. W dzieło to – jak zaznaczył – wpisuje się wystawa ukazująca początki polskiej państwowości. Prymas zaapelował również o szacunek dla spuścizny i dorobku minionych pokoleń.

 

Wystawa „Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą Polski” ukazuje fenomen zaistnienia Polski wśród innych krajów europejskich wczesnego średniowiecza, przypomina kluczowe wydarzenia ze Zjazdem Gnieźnieńskim na czele i dynamiczny rozwój naszego kraju w pierwszych dziesięcioleciach kształtowania się państwowości.

 

Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy