poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Msza św. Krzyżma

„Kapłani winni się nawrócić, aby nawracać innych, a mówiąc inaczej – winni głęboko przeżywać doświadczenie synów Bożych, aby dzięki ich służbie każdy ochrzczony odkrył na nowo godność i radość, jakie płyną z przynależności do niebieskiego Ojca” – mówił w Wielki Czwartek do kapłanów prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. Krzyżma, w czasie której poświęcił oleje oraz odnowił wraz z księżmi przybyłymi z całej archidiecezji gnieźnieńskiej kapłańskie przyrzeczenia. „Każdy z nas, drodzy Bracia, odnawia dzisiaj w pamięci i w sercu swoją własną drogę do kapłaństwa i swoją drogę w kapłaństwie. Jest to droga życia i posługi, której źródłem jest Wieczernik” – mówił w homilii abp Kowalczyk. Podkreślił również, że wielkoczwartkowa modlitwa jest szczególną okazją do podziękowania Bogu za dar kapłaństwa i dar Eucharystii, w której: „kapłan przybliża się osobiście do niewyczerpanej tajemnicy Chrystusa i Jego modlitwy do Ojca”.

 

Abp Kowalczyk wskazał także, że ze względu na swą nierozerwalną więź z kapłaństwem Chrystusa, kapłan jest nauczycielem modlitwy i wierni mają prawo kierować do niego tę samą prośbę, z jaką kiedyś uczniowie zwrócili się do Jezusa: „Naucz nas modlić się”. Aby uczyć i nawracać innych kapłan musi jednak najpierw sam się nawrócić. W sposób szczególny zachęca do tego „wyraziste ukierunkowanie misyjne, jakie Opatrzność nadała współczesnemu Kościołowi, zwłaszcza przez Sobór Watykański II”.

 

„Jest ono szczególną zachętą dla kapłanów i wezwaniem ich przede wszystkim do osobistego nawrócenia: kapłani winni się nawrócić, aby nawracać innych, a mówiąc inaczej – winni głęboko przeżywać doświadczenie synów Bożych, aby dzięki ich służbie każdy ochrzczony odkrył na nowo godność i radość, jakie płyną z przynależności do niebieskiego Ojca” – mówił prymas. Przypomniał również słowa Benedykta XVI skierowane do księży w czasie jego wizyty w Polsce, w których podkreślił, że kapłani są przede wszystkim specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem.

 

W Mszy św. Krzyżma w katedrze gnieźnieńskiej uczestniczyło blisko 300 kapłanów z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Wspólnie z prymasem Polski Eucharystię celebrowali: abp senior Henryk Muszyński, bp Wojciech Polak, bp Krzysztof Wętkowski, ks. infułat Jerzy Stefański oraz kanonicy Kapituły Prymasowskiej. W modlitwie kapłanów u grobu św. Wojciecha uczestniczyła także wspólnota Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy