poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Niedziela młodych

Młodzież z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyła w Niedzielę Palmową w Gnieźnie w obchodach Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Centralnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana u grobu św. Wojciecha pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. 

 

Spotkanie rozpoczął koncert ewangelizacyjny, po którym młodzi przeszli do gnieźnieńskiego seminarium duchownego, gdzie odbył się przegląd przywiezionych przez nich palm. Decyzją oceniających: bp. Krzysztofa Wętkowskiego i prezydenta Gniezna Jacka Kowalskiego na najwyższe laury zasłużyła palma młodzieży z parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie. Drugie miejsce zajęła palma młodych z Palędzia Kościelnego, trzecie natomiast palma przygotowana przez młodzież z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży. Po zakończeniu konkursu młodzież przeszła w procesji do katedry gnieźnieńskiej, gdzie uczestniczyła w Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. W homilii bp Wętkowski nawiązał do hasła Światowego Dnia Młodzieży „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Jak mówił, by odpowiedzieć na to wezwanie, trzeba wiedzieć dokąd i za Kim się podąża. „Szliśmy dziś za Chrystusem, za Jego Krzyżem. To pierwsze wskazanie dla nas, aby iść, ale nie byle gdzie i za byle kim. Jeśli iść, to za Chrystusem, za Jego Krzyżem. Wierzymy głęboko, że Chrystus nie tylko idzie przed nami w znaku krzyża, ale towarzyszy nam osobiście w naszym życiu i życiu całej wspólnoty Kościoła” – mówił bp Wętkowski.

 

Kolejne wskazówki – jak tłumaczył biskup pomocniczy gnieźnieński – daje czytany w Niedzielę Palmową opis Męki Pańskiej. Chrystus poniósł śmierć na krzyżu, by oderwać człowieka od zła, które było, jest i będzie na świecie. Nie było innej drogi, by wybawić człowieka od śmierci – tej fizycznej i tej, którą przynosi grzech. Człowiek tu na ziemi musi doświadczać opuszczenia i cierpienia, ale nie tylko po to, by towarzyszyć Chrystusowi, ale przede wszystkim po to, by w pełni zawierzyć Bogu. „Chrystus uczy nas zawierzenia Bogu i o tym mamy nauczać, aby człowiek zechciał zawierzyć swoje życie Bogu ze wszystkimi tego konsekwencjami, wiedząc że tajemnica śmierci i cierpienia Chrystusa dopełni się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy będziemy śpiewać radosne Alleluja, Chrystus zmartwychwstał. I takiego Chrystusa Zmartwychwstałego mamy głosić światu, a wy macie głosić swoim najbliższym i rówieśnikom” – mówił do młodych bp Wętkowski. Jednak by głosić Chrystusa – podkreślił – trzeba najpierw samemu doświadczyć, stanąć pod krzyżem jak Jego Matka i najbliżsi. Trzeba nieustannie na nowo wpatrywać się w Chrystusa, gdy naucza, umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. I trzeba się modlić, by być blisko Chrystusa i by Chrystus był blisko nas. Trzeba modlić się tym mocniej, im bardziej natarczywa jest pokusa odejścia od Chrystusa.

 

Mszę św. koncelebrowali kapłani towarzyszący młodym, a także diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Marcin Kulczynski. W czasie modlitwy powszechnej młodzież modliła się za nowego papieża Franciszka, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro oraz wszystkich, którzy oddalili się od Boga. Na koniec podziękowała prymasowi Polski za przewodniczenie Eucharystii, abp Kowalczyk z kolei podziękował im za obecność, wspólną modlitwę i trud włożony w przygotowanie palm.

 

bgk KAI

 

 

Fot. J. Andrzejewski

Polecamy