sobota, 22 lutego 2020 r.

PWSD: naukowo o pobożności ludowej

„Pobożność ludowa jako locus theologicus wiary Kościoła” – w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie dyskutowano 11 marca nt. pobożności ludowej. Inspiracją do zorganizowania konferencji był trwający Rok Wiary.

 

„Pobożność ludowa jest wciąż żywa w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach i środowiskach. I choć bywa daleka od precyzyjnych sformułowań dogmatycznych, jest na swój sposób bardzo głęboka i autentyczna, jest miejscem doświadczenia Boga. Stąd zamysł konferencji. Chcieliśmy przyjrzeć się temu wymiarowi naszej wiary i umocnić to, co w nim dobre, piękne, twórcze. Ufamy, że to doświadczenie wpisze się w trwający Rok Wiary i pomoże nam bardziej osobiście i głęboko tę wiarę przeżywać – mówi ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor gnieźnieńskiego PWSD, które było współorganizatorem konferencji.

 

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, podczas której homilię wygłosił ks. dr hab. Wojciech Szukalski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy. W swoim słowie kapłan nawiązał do biblijnych czytań podkreślając, że drogę wiary, którą podążamy, pokonywali już wcześniej nasi rodzice i dziadkowie. Tym samym droga ta przeżywa swoiste continuum, które odkrywamy i przeżywamy w naszej codzienności.

 

Część konferencyjną rozpoczęła prelekcja o. prof. dr hab. Jacka Salija OP nt. pobożności ludowej w perspektywie katolickiej prawowierności. O szansach i zagrożeniach jakie niesie owa pobożność w kontekście przeżywania świąt Pańskich mówił o. prof. UAM dr hab. Kazimierz Lijka OMI.

 

Uczestnicy konferencji, głównie klerycy gnieźnieńskiego i poznańskiego seminarium duchownego, wysłuchali również prelekcji ks. prof. dr hab. Bogdana Ferdka nt. ludowej mariologii w świetle teologicznej krytyki na przykładzie „Dróżek NMP” na Górze św. Anny oraz wykładu dr hab. Elżbiety Adamiak z gnieźnieńskiego PWSD o relacji pobożności ludowej do świętych obcowania. Konferencję zorganizowali Wydział Teologiczny – Zakład Teologii Dogmatycznej UAM w Poznaniu oraz Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy