poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Radujmy się Zmartwychwstaniem!

Do dzielenia się radością ze zmartwychwstania Chrystusa zachęcał prymas Polski abp Józef Kowalczyk podczas Mszy św. rezurekcyjnej, sprawowanej w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie. „Cieszmy się, że Jezus pokonał śmierć i żyje pośród nas! Że jest kamieniem węgielnym naszego budowania! Weselmy się naszym duchowym zmartwychwstaniem!” – mówił prymas. 

 

W swoim słowie abp Kowalczyk podkreślił, że radość płynąca ze zmartwychwstania Chrystusa nie ogranicza się tylko do dnia dzisiejszego, ale obejmuje wszystkie chwile naszego życia, jeśli tylko na to pozwolimy i korzystamy z łaski danej nam przez Boga. „Kiedy ta radość ma szansę ciągle w nas trwać? Wtedy, gdy na to pozwalamy, kiedy dajemy sobie szansę. I mamy bardzo wyraźnie wskazany kierunek, który jest związany z nieustannym ożywianiem pamięci. A to ma swoje zakorzenienie w Słowie, które Pan Bóg w swojej dobroci nam zostawił. Dał nam swoje Słowo, abyśmy nigdy nie zapomnieli i stale byli ożywiani łaską, która ma moc napełniać nas bezustannie radością przy wszystkich utrapieniach, boleściach i trudach naszego życia” – mówił prymas.

 

Podkreślił również, że radość wielkanocnego poranka to także radość mająca swoje źródło w nadziei, że będziemy żyć wiecznie. Uświadamia nam to pusty grób Jezusa. „To, co dla każdego człowieka jest tak trudne w perspektywie utraty sił, choroby, niesprawności czy jakiegokolwiek cierpienia – bo przypomina i stawia przed nasze oczy ostateczny moment doczesnego unicestwienia – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa nie jest żadnym końcem!” – przypomniał abp Kowalczyk. Zachęcał również, abyśmy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa wobec wszystkich tych, którzy odrzucili Go w swoim życiu. „Oni nas nieustannie wystawiają na próbę, poddając w wątpliwość także nasz wybór. Jakże wielką radością jest ten dzisiejszy dzień z tej właśnie perspektywy. Uświadamia nam, że wśród wszystkich kamieni możliwych do budowy naszego ludzkiego życia, wybraliśmy ten najwłaściwszy i niezbędny, bez którego cała budowla musi kiedyś runąć” – tłumaczył hierarcha, dodając, że jest to także ogromne wyzwanie i odpowiedzialność: „abyśmy nigdy nie odrzucili Chrystusa na wzór tych, którzy to uczynili” i abyśmy byli dla nich „prawdziwymi świadkami, dzięki którym przejrzą i uświadomią sobie, że budują bez fundamentów, że prawdziwym kamieniem węgielnym jest jedynie Chrystus!” „To jest zobowiązanie dla nas, aby wszyscy oni widzieli w nas autentycznych uczniów Chrystusa, a przez to mogli zejść z fałszywej drogi i napełnić się radością już teraz, tutaj, na ziemi” – podkreślił prymas. Eucharystię koncelebrowali: bp Wojciech Polak, bp Krzysztof Wętkowski i gnieźnieńscy kapłani.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy