czwartek, 20 lutego 2020 r.

Rekolekcje dla organistów

Modlitwa, konferencje i warsztaty muzyczne – w Domu Sióstr Pallotynek w Gnieźnie odbyły się rekolekcje dla organistów archidiecezji gnieźnieńskiej. W trzydniowym spotkaniu zorganizowanym w dniach 4-6 marca uczestniczyły 23 osoby. 

 

Rekolekcje poprowadził duszpasterz świeckich pracowników kościelnych ks. Piotr Kotowski. Ich tematem była troska o rozwój wiary. Rekolektanci wysłuchali kilku konferencji, codziennie uczestniczyli w Eucharystii i odmawiali, a raczej wyśpiewali Liturgię Godzin. Ćwiczenia duchowe połączono z warsztatami muzycznymi, które prowadził ks. Dariusz Sobczak, dyrektor studium organistowskiego i Chóru Prymasowskiego. Jak mówi ks. Kotowski, uczestnicy rekolekcji mieli okazję nauczyć się nowych pieśni i po raz kolejny doświadczyli, że przygotowanie śpiewów liturgicznych jest niezwykle ważne, ponieważ śpiew ma pomóc uczestnikom liturgii w spotkaniu z Bogiem.

 

- W watykańskiej instrukcji Musicam sacram czytamy: "Jest rzeczą konieczną, by organiści oraz inni muzycy nie tylko umieli biegle grać na powierzonym im instrumencie, ale posiadali także ducha świętej liturgii i wnikali weń coraz głębiej, tak, by wypełniając, choćby tylko czasowo, swoją funkcję, uświetniali obrzęd zgodnie z naturą poszczególnych jego części i ułatwiali wiernym uczestnictwo w nim". Stąd tak ogromne znaczenie ma formacja organistów, która prowadzona jest także w archidiecezji gnieźnieńskiej. Rekolekcje są jej elementem – tłumaczy ks. Kotowski.

 

Polecamy