sobota, 22 lutego 2020 r.

Rekolekcje wolontariuszy Caritas

W dniach 15-17 marca w domu sióstr pallotynek w Gnieźnie odbyły się rekolekcje dla wolontariuszy parafialnych zespołów Caritas. Czterdziestu pięciu uczestników przeżywało czas w skupieniu i na modlitwie. Duchowym ćwiczeniom towarzyszyło hasło: „Wierzę w Boga, który jest Miłością”.

 

Dni skupienia poprowadził dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. prał. Krzysztof Stawski. Uzasadniając wybór tematyki rekolekcji podkreślił, że wiara jest szczególnym darem Niebios, który usprawnia człowieka do podejmowania niekiedy wręcz heroicznej służby. „Współczesny świat, jak chyba zawsze, doświadcza biedy na wielu płaszczyznach. My, ludzie wierzący w Chrystusa nie możemy pozostać wobec tej biedy bierni. Nie możemy pozostać bierni zwłaszcza wobec ludzi, którzy sami sobie nie radzą. Motywuje nas do tego wiara w Chrystusa i miłość ku Niemu. Czas przygotowania paschalnego jest dobrą okazją, by uświadomić sobie, że podejmowany w tym czasie post nie jest celem samym w sobie, ale  powinien otwierać nasze serca na potrzeby biednych” – tłumaczy ks. Stawski.

 

Rekolektanci wsłuchiwali się w konferencje ascetyczne pomagające odkrywać Boga, który jest Miłością. Uczestniczyli w Eucharystii, modlili się słowami Liturgii Godzin, rozważali stacje Drogi Krzyżowej i śpiewali Gorzkie Żale. Był to też czas sposobny do wymiany doświadczeń i wyjaśniania wątpliwości związanych z codzienną posługą w poszczególnych zespołach. Dyskusje objawiły bogactwo pomysłów i zaangażowania wolontariuszy w ich pracy. Fachowych rad mogli wysłuchać również od pracowników i specjalistów Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Fot. W. Szymański

Polecamy