sobota, 22 lutego 2020 r.

Spotkanie duszpasterzy rodzin

Bydgoszcz gościła diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego z siedmiu diecezji. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele archidiecezji gnieźnieńskiej. Dyskutowano o kształcie i zadaniach duszpasterstwa rodzin.

 

Spotkanie odbyło się w dniach 12-13 marca. W dwudniowych obradach wzięli udział duszpasterze rodzin i doradcy życia rodzinnego z diecezji bydgoskiej, kaliskiej, legnickiej, świdnickiej, włocławskiej oraz archidiecezji poznańskiej, wrocławskiej i gnieźnieńskiej. Z uczestnikami obrad spotkali się: delegat Rady ds. Rodziny abp Andrzej Dzięga oraz biskup bydgoski Jan Tyrawa. Głównym tematem dyskusji były zadania stojące współcześnie przed duszpasterstwem rodzin. Do najważniejszych należy promocja małżeństwa sakramentalnego i ograniczenie liczby rozwodów. Rozmawiano także o promocji ojcostwa i macierzyństwa, katechezie parafialna dla młodzieży ponadgimnazjalnej, potrzebie wspierania osób, które utraciły dziecko, szczególnie w wyniku poronienia, a także o związkach niesakramentalnych.

 

Polecamy