poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Szkoła Animatora Misyjnego

Już po raz piętnasty animatorzy misyjni z archidiecezji gnieźnieńskiej, a także diecezji kaliskiej, bydgoskiej i archidiecezji poznańskiej wzięli udział w Szkole Animatora Misyjnego. Z uczestnikami spotkał się bp Krzysztof Wętkowski i o. dr Kazimierz  Szymczycha SVD, sekretarz KEP ds. Misji.

 

Do Rościnna, oprócz animatorów misyjnych, przyjechali katecheci, przyszli misjonarze, a także uczennice Gimnazjum w Strzałkowie. Świadectwem pracy na misjach z obecnymi podzielili się:  ks. Andrzej Marmurowicz posługujący niegdyś w Kazachstanie i ks. Mariusz Misiorowski, który część życia spędził w Kamerunie. Uczestnicy Szkoły wysłuchali  także konferencji ks. kan. Franciszka Jabłońskiego nt. powołania misyjnego i misjonarskiego oraz wystąpienia państwa Marciniaków ze Żnina, mówiących o formach wspierania Kościoła misyjnego w Wenezueli. Centralnym punktem jubileuszowej szkoły była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego. W homilii gnieźnieński biskup pomocniczy podkreślił znaczenie modlitwy, radości i zaufania Bogu. Podziękował również wszystkim zaangażowanym w dzieło animacji misyjnej w archidiecezji. Animatorzy misyjni uczestniczyli także nabożeństwie Drogi Krzyżowej w parku przy Domu Rekolekcyjnym i skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Uczestniczyli również w warsztatach, podczas którym opracowali m.in. listę zabaw misyjnych.

 

Polecamy