czwartek, 20 lutego 2020 r.

Taki duży, taki mały może świętym być...

W Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie odbył się V Archidiecezjalny Festiwal Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Występom wokalnym towarzyszyło wspólne śpiewanie i wystawa prac plastycznych.

 

Na zaimprowizowanej scenie zaprezentowali się wychowankowie szkół i ośrodków specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także członkowie wspólnot zajmujących się wsparciem i integracją osób niepełnosprawnych. Każda z placówek przygotowała piosenkę, którą nagradzano gromkimi oklaskami i drobnymi upominkami.

 

 „Hasło naszego festiwalu  stanowi syntezę dwóch motywów aktualnie przyświecających Kościołowi katolickiemu w Polsce. Pierwszy to motto ogólnopolskiego programu duszpasterskiego <Być solą ziemi>. Drugi natomiast to trwający Rok Wiary, ogłoszony przez Benedykta XVI” – tłumaczy ks. Piotr Halczuk, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

 

Przegląd odbył się w ramach Gnieźnieńskiego Festiwalu Nauki i Kultury organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Jak dodaje ks. Halczuk, jest miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne są nie tylko otaczane szczególną życzliwością i szacunkiem, ale gdzie także doświadczają braterstwa i solidarności oraz mają możliwość podzielenia się z innymi swoimi talentami i darami.

 

Festiwal zorganizowano w dwóch odsłonach. W ramach pierwszej osoby niepełnosprawne przygotowywały prace plastyczne nawiązujące do hasła przeglądu. Prace te zostały opublikowane w specjalnym albumie wydanym przy wsparciu diecezji magdeburskiej. Drugą odsłonę festiwalu stanowił wspomniany przegląd piosenki, w którym zaprezentowali się wychowankowie kilkunastu placówek z całej archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Festiwal zorganizował Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie we współpracy z gnieźnieńskim Starostwem Powiatowym i Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz niemiecką diecezją Magdeburg. W przeglądzie uczestniczyły placówki z Mielżyna, Wrześni, Kłecka, Strzelna, Strzałkowa, Żnina i Gniezna.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

 

 

 

Polecamy