czwartek, 20 lutego 2020 r.

Uratowane dla potomnych

Kolejne odrestaurowane zabytki piśmiennictwa wróciły do gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego. Pierwszy to pochodząca z XVIII wieku księga ochrzczonych i zaślubionych z parafii w Kwieciszewie. Drugi to mszał wydany w Bazylei w 1521 roku zwany Missale Speciale.

 

W toku prac nad XVIII-wieczną księgą ochrzczonych i zaślubionych z parafii w Kwieciszewie usunięto m. in. zagrzybienie, stare taśmy klejące, wzmocniono strukturę papieru i uzupełniono jego braki. Gruntownie odnowiono również oprawę. Wykonawcą prac była Marzena Szczerkowska z Gniezna, dyplomowany konserwator dzieł sztuki.

 

Mecenat Skarbów Słowa

 

Drugi zabytek – Missale Specjale, starodruk wydany w Bazylei w1521 roku, został poddany konserwacji w ramach pracy dyplomowej w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace konserwatorskie i restauratorskie nad bardzo zniszczonym obiektem wykonała Anna Dymarek pod kierunkiem dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis. Specyfiką obiektu jest to, że do pierwotnego druku, wykonanego na papierze czerpanym, nieco później dodana została część rękopiśmienna. Znalazły się tam zapisane przez jedenastu różnych skrybów formularze mszalne, których nie zawierała książka drukowana.

 

Prace nad księgą metrykalną sfinansowano dzięki anonimowemu Mecenasowi Skarbów Słowa. Koszt prac przy mszale wziął na siebie wspominany Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK. Obu „Wielkim Mecenasom” Archiwum składa serdeczne podziękowania.

Polecamy