czwartek, 20 lutego 2020 r.

Wielkanocne orędzie prymasa Polski

Do budowania „cywilizacji życia” i przeciwstawiania się „cywilizacji śmierci” wezwał prymas Polski abp Józef Kowalczyk w wielkanocnym orędziu w TVP. "Niech radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywane w tym szczególnym Roku Wiary, będą czasem duchowego wzrostu i budowania „cywilizacji miłości” wszędzie tam, gdzie Boża Opatrzność nas postawiła" - mówił. 

 

„Pan Bóg działa w świecie bez rozgłosu, dlatego Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu ukazał się nie całemu światu, lecz małej grupie swoich uczniów, których świadectwu trzeba nam zaufać i uwierzyć. Bóg nie narzuca się nam siłą, lecz puka do naszych serc, czekając na odpowiedź. W naszej człowieczej egzystencji Bóg stopniowo i subtelnie ukazuje „swoją historię”, w którą możemy się włączyć lub nie. Stwórca szanuje naszą wolność i pozwala nam wybierać, nawet jeśli ten wybór oznacza odrzucenie Jego miłości i zbawienia. Człowiek, najdoskonalsze ze stworzeń, dokonuje zatem wyboru pomiędzy dobrem i złem, błogosławieństwem i przekleństwem, tym co Boże i tym co ze świata, tym co daje życie i tym co przynosi ze sobą śmierć” – mówił prymas.

 

Tekst orędzia prymasa Polski

 

Abp Kowalczyk przywołał nauczanie bł. Jana Pawła II, w którym papież Polak przestrzegał przed uleganiem „cywilizacji śmierci” i wzywał do budowania „cywilizacji miłości”. Te dwa sposoby patrzenia na człowieka i na społeczeństwo ścierają się ze sobą i w jakiś sposób ze sobą konkurują. „Cywilizacja śmierci” wyrażająca się w negatywnym stosunku do życia prowadzi nieuchronnie do powolnej samozagłady świata. Ratunkiem przed tą zagrażającą nam katastrofą jest „cywilizacja życia i miłości”, czyli świat bardziej ludzki oparty na wartościach, w pierwszym rzędzie na miłości, ale także na sprawiedliwości, prawdzie, wolności, solidarności - mówił metropolita gnieźnieński.

 

Na koniec życzył, by radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywane w tym szczególnym Roku Wiary, były czasem duchowego wzrostu i budowania „cywilizacji miłości” wszędzie tam, gdzie Boża Opatrzność nas postawiła. „Niech umoc­nią w nas nadzieję i pozwolą doświadczyć ludzkiego dobra i życzliwości; niech wzmocnią naszą wiarę w to, że Miłość nigdy nie umiera, że Zmartwychwstały Chrystus otworzył nam drogę przejścia do całkowicie nowego życia w wieczności” – życzył prymas Polski.

Polecamy