środa, 29 stycznia 2020 r.

Daj mi duszę, resztę zabierz (video)

22 października Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Dzień ten to także 65. rocznica śmierci kard. Augusta Hlonda, którego papież Polak nazwał Wielkim Prymasem II Rzeczypospolitej.

 

August Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach w rodzinie wielodzietnej. Jako chłopiec wyjechał do Włoch, gdzie po ukończeniu szkoły wstąpił do Zgromadzenia Księży Salezjanów. Po złożeniu profesji zakonnej i zakończeniu studiów otrzymał 23 września 1905 roku święcenia kapłańskie w Krakowie. W 1922 roku papież Pius XI mianował go administratorem apostolskim Górnego Śląska. Trzy lata później został biskupem nowo utworzonej diecezji katowickiej. W 1926 roku został powołany na stolicę arcybiskupią gnieźnieńską i poznańską, a rok później otrzymał godność kardynała. Kard. Hlond rozwinął w międzywojennej Polsce szeroką działalność duszpasterską i administracyjną. Po II wojnie światowej gorliwie organizował życie kościelne w Polsce, zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych. Po zawieszeniu przez Stolicę Apostolską unii personalnej archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej i połączeniu Gniezna z Warszawą w 1946 roku objął rządy w archidiecezji warszawskiej. W tym samym roku na Jasnej Górze w obecności Episkopatu i miliona wiernych dokonał aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Prymas Hlond zmarł 22 października 1948 roku w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie.

 

22 października w katedrze gnieźnieńskiej o godz. 12.00 sprawowana będzie uroczysta Msza św. z okazji wspomnienia bł. Jana Pawła II i 65. rocznicy śmierci kard. Hlonda. Zachęcamy do uczestnictwa i modlitwy w intencji beatyfikacji Prymasa, którego serce złożono w jednej z kaplic gnieźnieńskiej bazyliki prymasowskiej.

 

Blog o kard. Auguście Hlondzie 

 

Film o kard. Auguście Hlondzie

  

 

Fragmenty kazań kard. Augusta Hlonda

 

 

Pogrzeb kard. Augusta Hlonda

 

 

Polecamy