piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Franciszkanie: boom powołaniowy

Aż 25 postulantów rozpoczęło pierwszy etap formacji zakonnej w domu postulatu przy klasztorze ojców franciszkanów w Gnieźnie. Postulat to czas przyglądania się zakonnemu życiu i rozeznawania, czy droga franciszkańskiego powołania to droga życia.

 

Postulat (zwany inaczej prenowicjatem) jest pierwszym etapem formacji zakonnej. Trwa  dziewięć miesięcy. W domu formacyjnym postulanci przygotowują się poprzez modlitwę, wspólnotowe życie, pracę i naukę do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zakon franciszkański to miejsce dla nich. Owocem tego czasu jest przede wszystkim umocnienie w powołaniu ludzkim i chrześcijańskim, jak również podjęcie decyzji o kontynuowaniu formacji zakonnej w nowicjacie lub o powrocie do „świata”. Cały okres postulatu przebiega pod kierunkiem magistra (wychowawcy). We wspólnocie postulanci rozpoznają w sposób obiektywny swoje pragnienia i motywacje. Przez dziewięć miesięcy uczestniczą w życiu zakonnym wspólnie się modląc, słuchając wykładów i pracując.

 

W tym roku pragnienie rozpoczęcia drogi franciszkańskiego życia zakonnego wyraziło aż 25 postulantów (9 z prowincji gdańskiej, 15 z warszawskiej i 1 z kustodii rosyjskiej). Oficjalne rozpoczęcie postulatu odbyło się w 31. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego (10 października) w klasztorze franciszkańskim w Gnieźnie. Na zakończenie uroczystości każdy z postulantów otrzymał franciszkańską Taukę oraz tekst Reguły św. Franciszka.

 

Fot. www.franciszkanie.gdansk.pl

Polecamy