środa, 29 stycznia 2020 r.

„Hubertus” w Ujściu

Członkowie kół łowieckich i pracownicy nadleśnictw uczestniczyli 27 października w Ujściu w Mszy św. z okazji wspomnienia św. Huberta, patrona łowiectwa. Wspólnej modlitwie przewodniczył Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który przypomniał myśliwym i leśnikom, że ich służba i pasja to mądre trwanie na straży naturalnego porządku.

 

W homilii abp Kowalczyk podkreślił, że „ludzie lasu”, obcujący na co dzień z pięknem przyrody w sposób szczególny przekonują się o tym, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, zdolny jest dostrzegać piękno stworzenia, troszczyć się o nie i je zachowywać. Równie troskliwie powinien jednak starać się także o piękno swojej duszy. „Piękno krajobrazów przyrody, którą zachwyca się człowiek, nie może przysłaniać krajobrazu ludzkiego wnętrza. Nie możecie zapomnieć, że są inne krajobrazy, nie tylko gór, pustyni, lasów, ale i ducha, ludzkiego serca, w których można przeżyć miłość, dobro, piękno i harmonię. W czasach, gdy człowiek wszystkie swoje siły angażuje na rzecz zagrożonej ekologii, nie można pomijać piękna ekologii ducha! Dlatego starajcie się robić wszystko, by nie zagubić w sobie poczucia godności oraz odpowiedzialności za swoje życie” – prosił uczestników Eucharystii metropolita gnieźnieński.

 

Przypomniał również leśnikom i myśliwym o spoczywającej na nich odpowiedzialności za ziemię, którą wszyscy otrzymaliśmy w dzierżawę od Stwórcy „Wasza służba i pasja jednocześnie, to mądre, powtarzam mądre – bo zdarzają się i wykroczenia w tej służbie – trwanie na straży naturalnego porządku i czuwanie, by chaos go nie zniszczył, godząc tym samym w człowieka” – podkreślił Prymas. Dodał również, że służba ta wpisuje się w chlubną tradycję polskich myśliwych, którzy za miłość do tej ziemi płacili nawet życiem. „Jesteście spadkobiercami przepięknych kart historii, ale stajecie się również autorami nowego rozdziału księgi polskiego leśnictwa i myślistwa. Wkładajcie wiele wysiłku w codzienne budowanie zgody w waszych leśniczych i myśliwskich rodzinach. Nieraz będzie to wymagać od was odwagi w mówieniu, może czasem w upomnieniu kogoś. Mądrze, w oparciu o święte prawo natury, budujcie wasze wspólnoty, w których wzajemny szacunek rodzić będzie miłość do lasu i wszystkiego, co w nim żyje, miłość do naturalnej świątyni samego Boga. Nigdy nie traćcie świadomości, że całe stworzenie to Boży dar dla nas, żebyśmy czynili sobie ziemię poddaną i doszli do nieba. Także w lesie trzeba dorastać do wieczności!” – przypomniał leśnikom i myśliwym abp Kowalczyk. Na koniec prosił, by św. Hubert, który od wieków stoi na straży etyki myśliwego, i z którym kojarzone jest łowieckie szczęście, nieustannie wstawiał się za nimi u Boga, wypraszał obfite błogosławieństwo oraz uczył mądrości serca w działaniu na rzecz przyrody.

 

W Mszy św. uczestniczyli duchowni, przedstawiciele miejscowych władz, członkowie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, myśliwi i leśnicy, członkowie kół łowieckich i nadleśnictw. Obchodzone „hubertowiny” stanowiły również okazję, by przypomnieć o tegorocznych obchodach rocznicowych: 90-leciu Polskiego Związku Łowieckiego, 89. rocznicy istnienia Lasów Państwowych, a także jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Ujściu.

 

bgk KAI
Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy