poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Jan Paweł II - Papież Dialogu

Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka oraz koncerty w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II to główne punkty obchodów tegorocznego XIII Dnia Papieskiego. W Gnieźnie i całej archidiecezji gnieźnieńskiej zbierane będą także datki na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 

Wspominając bł. Jana Pawła II abp Józef Kowalczyk podkreślił, że w opinii papieża dialog i wzajemny szacunek są jedyną drogą porozumienia. Przy różnych okazjach papież wskazywał, że jednym z najważniejszych zadań Kościoła jest wychowanie młodego pokolenia w duchu wzajemnego szacunku i świadomości wspólnych zadań, jakie mają do spełnienia w świecie wyznawcy różnych religii. Prymas zaznaczył jednocześnie, że świadectwo temu przekonaniu papież dawał nie tylko słowem, ale całą swoją posługą – gestami i czynami, działając na rzecz pokoju na świecie i porozumienia między religiami. Wystarczy wspomnieć papieskie przemówienia w Organizacji Narodów Zjednoczonych czy międzyreligijne modlitewne spotkanie w Asyżu w 1986 roku. Jan Paweł II – mówił dalej Prymas – „był wreszcie mistrzem dialogu międzypokoleniowego, pozostając przez całe życie w bliskim kontakcie i przyjaźni z młodzieżą, która mimo upływu lat i zmieniającego się świata darzyła go niezmienną miłością i szacunkiem”.

 

W Gnieźnie obchody XIII Dnia Papieskiego rozpoczną się Mszą św. sprawowaną w południe, w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem Prymasa Polski. Po południu w kościele pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie odbędzie się koncert papieski „Listy do Młodych” w wykonaniu Tomasza Kamińskiego i Hani Stach z Zespołem. Obchody zakończą się w katedrze gnieźnieńskiej koncertem w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „Accademia dell’arco” pod kierownictwem prof. Pawła Radzińskiego.

 

W Dzień Papieski tradycyjnie zbierane będą także datki na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną młodzież z ubogich rodzin z małych miejscowości. W archidiecezji gnieźnieńskiej ze wsparcia tego korzysta 40 stypendystów. „Dzień Papieski to okazja do pokazania, że jako wspólnota Kościoła nie tylko mówimy, ale i działamy. Wyrazem tego działania jest m.in. doroczna zbiórka na fundusz stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia, który jest jednym z owoców pontyfikatu bł. Jana Pawła II i jednocześnie jest jego żywym pomnikiem, z którego był szczególnie dumny. Dzięki ofiarności darczyńców konkretni młodzi ludzie otrzymują konkretną pomoc, która ułatwia im edukację, a tym samym start w życiu” – powiedział KAI ks. Marcin Kulczynski, koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w archidiecezji gnieźnieńskiej.

bgk KAI

 

List Episkopatu Polski

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

 

Polecamy