poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Jubileusz bp. Bogdana Wojtusia (video)

Bp senior Bogdan Wojtuś dziękował 6 października w katedrze gnieźnieńskiej za 25 lat biskupiego posługiwania. W modlitwie u grobu św. Wojciecha towarzyszyli mu kursowi koledzy, licznie zebrani kapłani, najbliżsi, współpracownicy, biskupi pomocniczy oraz Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. 

 

W krótkim słowie wygłoszonym na początku Mszy św. metropolita gnieźnieński podziękował biskupowi seniorowi za gorliwą i przykładną służbę Bogu i Kościołowi. „Całym sercem angażowałeś się w troskę Dobrego Pasterza, dla zbawienia tych, do których zostałeś posłany. Dla moich poprzedników na stolicy arcybiskupiej gnieźnieńskiej, a przez ostatnie lata także dla mnie, byłeś wsparciem i służyłeś dobrą radą oraz cenną pomocą” – mówił Prymas Polski. Podziękował również bp. Wojtusiowi za opiekę, jaką zawsze otaczał małżeństwa i rodziny oraz za szczególną troskę o misjonarzy, życząc mu w dalszym posługiwaniu obfitości łask wymodlonych za wstawiennictwem św. Wojciecha i Matki Bożej, której zawsze był głęboko i szczerze oddany.

Za owoce posługi kapłańskiej i biskupiej dostojnego Jubilata dziękował także abp senior Henryk Muszyński, który wygłosił homilię. W swoim słowie przypomniał zaangażowanie biskupa seniora w liczne przedsięwzięcia i inicjatywy podejmowane w archidiecezji gnieźnieńskiej. Wskazał także na jego zasługi jako rektora gnieźnieńskiego seminarium duchownego oraz niestrudzoną działalność na wielu polach duszpasterskich. „Przez wszystkie lata Twojej biskupiej posługi organizowałeś i prowadziłeś duszpasterstwo rodzin i w tym względzie – mogę o tym zaświadczyć – nasza archidiecezja wyprzedzała inne diecezje. Z Twojej inicjatywy organizowane były spotkania misjonarzy. Otaczałeś troską niepełnosprawnych, którym bardzo często, tu w katedrze, z radością udzielałeś sakramentu bierzmowania. Wszystkie duszpasterstwa specjalistyczne, zawody i stowarzyszenia były pod Twoją troskliwą opieką” – mówił abp Muszyński. Dodał również, że dostojny Jubilat, który do dziś na miarę swoich możliwości służy Kościołowi gnieźnieńskiemu „był i jest wielkim Bożym darem dla archidiecezji gnieźnieńskiej”.

W czasie Mszy św. odczytano również telegram z życzeniami od papieża Franciszka, który wyraził radość z pilnej i długoletniej posługi duszpasterskiej Jubilata, szczególnie na niwie powołaniowej i w dziele wychowania katolickiego. Ojciec Święty życzył również bp. Wojtusiowi wszystkiego najlepszego udzielając mu apostolskiego błogosławieństwa i prosząc o modlitwę w swojej intencji, by potrafił gorliwie spełniać posługę Piotrową. Listy z życzeniami i gratulacjami nadesłali także abp Tomasz Peta z Astany oraz bp Jan Pawłowski, nuncjusz apostolski w Kongo i Gabonie.

Mszę św. wspólnie z bp. seniorem Bogdanem Wojtusiem celebrowali Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, abp senior Henryk Muszyński, biskupi pomocniczy: bp Wojciech Polak i bp Krzysztof Wętkowski, ks. infułat Jerzy Stefański oraz liczni duchowni z Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej. Obecni byli także najbliżsi i współpracownicy bp. Wojtusia, wspólnota seminarium duchownego, franciszkańscy postulanci z o. Jackiem Korsakiem OFM Conv, siostry zakonne, przedstawiciele lokalnych władz, delegacje parafii oraz członkowie ruchów i organizacji kościelnych, którzy po Mszy św. złożyli Jubilatowi życzenia. Dziękując za obecność i wspólną modlitwę bp Bogdan Wojtuś jeszcze raz wyraził wdzięczność Bogu za dar życia, za dar powołania i wszystkie łaski, jakimi został obdarzony. Dziękował również przełożonym, kolegom kursowym, współpracownikom i wszystkim, którzy towarzyszyli mu w kapłańskiej i biskupiej drodze oraz tym, którzy wspólnie z nim za tę drogę dziękowali.

Bp Bogdan Wojtuś urodził się 4 lipca 1937 roku w Łąsku Wielkim k. Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1961 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej, uwieńczone magisterium (1968) i doktoratem (1972), odbywał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1971 r. rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie jako archidiecezjalny duszpasterz rodzin i duszpasterz służby zdrowia. Był przez wiele kadencji członkiem Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej. W 1982 r. został mianowany przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa rektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchowego w Gnieźnie. 24 września 1988 roku Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Vassinessa i biskupem pomocniczym gnieźnieńskim. Sakrę biskupią przyjął 8 października 1988 roku z rąk kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Od 1988 roku pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. Był członkiem Kolegium Konsultorów, przewodniczącym Wydziału Duszpasterstw Specjalistycznych i prepozytem kapituły katedralnej oraz profesorem teologii moralnej w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Do 1994 roku był członkiem Komisji Episkopatu ds. Rodziny i członkiem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych. We wrześniu 2012 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z posługi biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Telegram papieża Franciszka
Życiorys bp. seniora Bogdana Wojtusia

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy