środa, 5 sierpnia 2020 r.

Katecheci u Ojca Świętego

Pod koniec września w Rzymie odbył się Międzynarodowy Kongres Katechetyczny zorganizowany z okazji kończącego się Roku Wiary. Na zaproszenie papieża Franciszka odpowiedzieli katecheci z całego świata, także z Polski. Była wśród nich przedstawicielka archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Danuta Kaźmierczak z Gimnazjum w Pakości pojechała do Rzymu z katechetami z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Opiekunem, rekolekcjonistą i przewodnikiem grupy był ks. Paweł Płaczek. Łącznie w Międzynarodowym Kongresie Katechetycznym uczestniczyło około stu polskich nauczycieli religii. Kulminacyjnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana 29 września pod przewodnictwem papieża Franciszka. W homilii Ojciec Święty przypomniał katechetom sens i cel ich misji. Jak mówił, katecheta to chrześcijanin, który niesie w sobie pamięć o Bogu, daje się jej prowadzić i potrafi ją rozbudzić w sercach bliźnich.

 

„To wymaga trudu! Angażuje całe życie!” - mówił Ojciec Święty przestrzegając katechetów przed pokusą spoczęcia na laurach, wygodnictwem i pogonią za dobrobytem. „Kto goni za nicością, sam staje się nicością” – mówił papież. Podkreślił również, że autentyczny katecheta to człowiek mający stałą, życiodajną relację z Bogiem i drugim człowiekiem. To człowiek wiary w pełni ufający Bogu i w Nim odnajdujący bezpieczeństwo. To także człowiek cierpliwości i wytrwałości, który z pogodą ducha stawia czoła trudnym doświadczeniom i niepowodzeniom. To wreszcie człowiek łagodny, pełen zrozumienia i miłosierdzia.

 

W czasie pobytu w Rzymie katecheci z Polski uczestniczyli także w Mszy św. przy grobie i relikwiach bł. Jana Pawła II. Duchowo łączyli się z nimi katecheci uczestniczący 29 września w Narodowej Pielgrzymce Katechetów na Jasną Górę. W tym roku odbyła się ona pod hasłem: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wiary”. Pielgrzymi modlili się pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, wysłuchali konferencji o. Jacka Salija oraz uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W pielgrzymce uczestniczyła 20-osobowa grupa katechetów z archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Fot. Arch. D. Kaźmierczak

Polecamy