poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Naukowo o śpiewie w liturgii

W Gnieźnie odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Absolwentów Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uczestnicy pochyli się nad zagadnieniami muzyki w liturgii od strony naukowej, ale również modlili się wspólnotowo sprawując Liturgię Godzin z wykorzystaniem gregoriańskich octo echos

 

Sympozjum odbyło się w dniach 11-13 października. Organizatorem był ks. Dariusz Sobczak, dyrektor Studium Muzyki Kościelnej i Chóru Prymasowskiego przy Bazylice Archikatedralnej oraz wykładowca muzyki kościelnej w PWSD. Tematem dwudniowych obrad były zagadnienia związane z monodią liturgiczną, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewanej Liturgii Godzin. Zagadnienia szczegółowe, które podjęto to m.in. ciężar gatunkowy poszczególnych śpiewów brewiarzowych, tonalność i metrorytmika hymnów Officium Defunctorum, a także kantyk czy pieśń i inne.

 

Uczestnicy sesji nie tylko podejmowali aktualne zagadnienia muzyki w liturgii od strony naukowej, ale również sami modlili się wspólnotowo sprawując Liturgię Godzin z wykorzystaniem gregoriańskich octo echos.  Uczestniczyli również w Mszy św. celebrowanej w katedralnej Kaplicy Łubieńskich w języku łacińskim pod przewodnictwem ks. prof. Ireneusza Pawlaka, długoletniego kierownika katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego KUL.

 

Uczestnicy reprezentowali różne środowiska naukowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademię Muzyczną w Katowicach, Akademię Muzyczną w Gdańsku oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Z uwagi na fakt, iż większość z nich była po raz pierwszy w Gnieźnie, zwiedzili także katedrę gnieźnieńską oraz obejrzeli unikatowe księgi rękopiśmienne przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym. Wielką atrakcją okazała się również wycieczka do Strzelna i Kruszwicy. Na zakończenie sesji jej uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskie  pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka z okazji XIII Dnia Papieskiego.

Polecamy