środa, 5 sierpnia 2020 r.

Prymas: walka przed solidarnością (video)

Papież Jan Paweł II prosił, aby solidarność szła przed walką. Niestety pamięć ludzka jest krótka. Bolejemy nad tym, że dziś w naszej Ojczyźnie, w niektórych środowiskach walka idzie przed solidarnością – mówił 17 października w Gnieźnie Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. 

 

Metropolita gnieźnieński przy licznym udziale przedstawicieli lokalnych władz i mediów odsłonił tablicę upamiętniającą pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Gniezna. Jak zauważył, wydarzenie to zbiega się z obchodzoną dzień wcześniej 35. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. „Cieszę się, że Gniezno, poprzez ludzi dobrej woli, upamiętnia te ważne wydarzenia. Każdy przechodzień idący w kierunku bazyliki prymasowskiej, spoglądając na tą tablicę przypomni sobie daty wizyt papieża w Gnieźnie, a później może sięgnie do jego nauczania, które jest ciągle aktualne i potrzebne” – mówił Prymas.

 

 

Przypomniał również, że papież Polak wielokrotnie wzywał rodaków do solidarności. Niestety pamięć ludzka jest krótka i dziś zamiast solidarności mamy walkę. „Bolejemy nad tym, że dzisiaj w naszej Ojczyźnie, w niektórych środowiskach, walka idzie przed solidarnością. Módlmy się, aby to się zmieniło, aby w naszej Ojczyźnie było jak najwięcej ludzi dobrej woli, aby szanowana była godność drugiego człowieka” – prosił Prymas dodając, że trzeba umieć się pięknie różnić, bo to pomaga szukać rozwiązań kompromisowych i tym samym służy ubogacaniu dobra wspólnego.

 

Tablica zawisła na Domu Rzemiosła przy ulicy Tumskiej prowadzącej bezpośrednio do katedry gnieźnieńskiej. Jak przypomniano, ulicą tą chodził kard. Karol Wojtyła podczas dorocznych uroczystości świętowojciechowych, a później przejechał nią jako papież Jan Paweł II. Tablicę ufundował gnieźnianin Bogdan Górczyński.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy