wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Prymas z duszpasterską wizytą w Wiedniu

W dniach 18-21 października Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przebywał z duszpasterską wizytą w Wiedniu. Duchowy opiekun Polonii spotkał się z siostrami dominikankami, wspólnotą księży michalitów oraz przewodniczył Mszy św. w głównym kościele polskim w Austrii.

 

Abp. Józefowi Kowalczykowi towarzyszyli: ks. Zbigniew Przybylski, kanclerz gnieźnieńskiej Kurii Metropolitalnej, który w Wiedniu ukończył studia doktoranckie oraz sekretarz ks. Tadeusz Gerlach CSMA. W czasie wizyty Prymas Polski m.in. odwiedził klasztor sióstr dominikanek, gdzie mieszkają polscy księża studiujący w Wiedniu oraz spotkał się ze wspólnotą księży michalitów. Centralnym punktem pobytu była Msza św. sprawowana 20 października z okazji 250-lecia konsekracji polskiego kościoła pw. Świętego Krzyża, 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Austrii i 330. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. Wspólnie z Prymasem Polski modlili się licznie zebrani wierni, duchowieństwo i korpus dyplomatyczny. W homilii abp Kowalczyk nawiązując do ostatniej z rocznic podkreślił, że jest ona dla wiernych wezwaniem do złożenia nadziei w Bogu i obrony chrześcijańskiej wiary już nie orężem i nie na polu walki, ale w naszych sercach. „Nie pozwólmy, by ludzie o martwych duszach i ciasnych umysłach mówili nam, jak mamy wierzyć i jakim powinien być nasz Kościół. Nie pozwólmy im zamknąć naszych ust i ograniczyć wiarę do murów świątyni bez wpływu na życie moralne Narodu. Nie pozwólmy wreszcie, by oświeceni poganie dwudziestego pierwszego wieku oderwali nas od wiary ojców i wciągnęli w ciemności niewiary, błędu i grzechu – apelował z mocą Prymas.

 

Kościół pw. Świętego Krzyża w Wiedniu, gdzie posługę duszpasterską sprawuje Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, jest siedzibą Polskiej Misji Katolickiej w Austrii i głównym polskim kościołem w tym kraju. Został wzniesiony w 1763 roku i pierwotnie służył jako kościół przyszpitalny. Na wniosek polskiego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, cesarz Franciszek Józef w 1897 roku przekazał tę świątynię Polakom zamieszkującym stolicę Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Za symbol łączności między Austrią i Polską rektorat kościoła uważa budowę organów papieskich, które bł. Jan Paweł II poświęcił 12 września 1983 roku.

 

Fot. ks. T. Gerlach CSMA

 

Polecamy