środa, 5 sierpnia 2020 r.

PWSD: inauguracja roku akademickiego

W Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie zainaugurowano 18 października nowy rok akademicki. Do kleryckiej wspólnoty dołączyło 10 nowych alumnów, którzy rozpoczęli formację seminaryjną na roku pierwszym. 

 

Uroczystości inauguracyjne rozpoczęła Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka i z homilią ks. dr. Piotra Halczuka. Po Eucharystii wszyscy spotkali się w auli gnieźnieńskiego seminarium duchownego, gdzie zabrzmiało radosne „Gaudeamus igitur”. W słowie otwierającym uroczystość rektor gnieźnieńskiego PWSD ks. dr Wojciech Rzeszowski zwrócił uwagę na rolę kapłanów jako duchowych przewodników we współczesnym, coraz bardziej otwartym i zróżnicowanym kulturowo świecie, szczególnie w obszarze wychowania młodych ludzi, którzy – jak mówił – „nie tyle mogą, co raczej są skazani na konieczność nieustannych wyborów pośród różnych wartości oferowanych przez współczesny świat”.

 

„Przewodnik to człowiek, który zna drogę, co więcej jest gotowy i zdolny do tego, by wziąć odpowiedzialność i tą drogą przeprowadzić innych do bezpiecznego celu. Zadanie to jest ogromne, zwłaszcza jeśli będziemy myśleć o celach najważniejszych. Ten ogrom wyzwań może rodzić wątpliwość, czy kształcący się w seminarium młodzi ludzie będą zdolni do tej sztuki się przygotować? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Z pewnością sztuki tej nie nauczy żadna uczelnia, ona może co najwyżej stworzyć fundament, ukierunkować. Z drugiej strony alumni studiujący w tej uczelni otrzymują coś wyjątkowego, otrzymują światło wiary, które pomaga im zobaczyć wszystko inne w głębszej perspektywie. Otrzymują mądrość, która nie jest prostą sumą zdobytej wiedzy, ale darem samego Boga” – mówił ks. Rzeszowski. Podkreślił również, że wspomniane przemiany kulturowe, obyczajowe, technologiczne zachodzące w świecie nie są powodem, dla którego Kościół miałby się z tego świata wycofywać lub go potępiać. Nie może się jednak także do niego upodabniać. „Kapłani żyjący w tym ponowoczesnym świecie narażeni będą na stopniową alienację społeczną, ale właśnie ten złożony świat coraz bardziej będzie potrzebował jasnych i stałych punktów odniesienie” – zauważył.

 

O roli Kościoła w wychowaniu medialnym młodego pokolenia mówił także w wykładzie inauguracyjnym ks. dr Marcin Andrzejewski, który w tym roku rozpoczął pracę dydaktyczną w PWSD. Jak podkreślił, Kościół nie może przyglądać się biernie społecznym skutkom rozwoju techniki, która wywiera tak decydujący wpływ, zwłaszcza na życie młodego człowieka, dlatego wnikliwie analizuje fenomen nowych mediów, często podkreślając to, że świat technologii medialnej wymaga odpowiedniej formacji ich użytkowników. Ta formacja – przekonywał – jest konieczna i powinna być prowadzona na różnych płaszczyznach m.in. w duszpasterstwie i katechezie.

Wykład inauguracyjny ks. dr. Marcina Andrzejewskiego 

 

W uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego uczestniczyli m.in.: Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, abp senior Henryk Muszyński, bp senior Bogdan Wojtuś, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci służby zdrowia, kapłani, a także delegacja Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, które wspiera alumnów zarówno modlitwą, jak i materialnie. Obecni byli także rodzice kleryków rozpoczynających formację oraz rektorzy i przedstawiciele gnieźnieńskich uczelni wyższych oraz seminariów duchownych i zakonnych z Poznania, Bydgoszczy, Obry, Kazimierza Biskupiego i Lądu n. Wartą.

 

W czasie uroczystości jej uczestnicy wysłuchali sprawozdania ubiegłorocznej działalności seminarium przygotowanego przez wicerektora ks. dr. Macieja Olczyka. Byli także świadkami ślubowania kleryków pierwszego roku, wśród których aż trzech pochodzi z Inowrocławia, dwóch z Chodzieży i dwóch ze Żnina. W sposób szczególny wspólnota seminarium podziękowała byłemu prefektowi ks. dr. Jakubowi Dębcowi, któremu zawdzięcza m.in. salę komputerową i boisko nazwane przez kleryków dowcipnie „Dębiec Arena”.

 

Życzenia alumnom, profesorom i moderatorom PWSD złożyli także przedstawiciele władz oraz Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który zachęcał alumnów do zdobywania nie tylko wiedzy, ale także wzrastania w mądrości. „Często mamy bardzo wykształconych ludzi, ale nie zawsze mądrych i odwrotnie mądrych, ale niewykształconych. Ideałem jest alumn wykształcony i mądry” – mówił Prymas. Zachęcał również kleryków, aby sięgali jak najczęściej do starotestamentowej Księgi Mądrości i cytując Adama Asnyka prosił, by nie burzyli ołtarzy przeszłości.

 

Klerycy I roku

Paweł BALICKI, Września, par. pw. Świętego Ducha
Kamil BODA, Inowrocław, par. pw. Świętego Ducha
Maciej DRZEWIECKI, Żnin, par. pw. MB Królowej Polski
Marcin JAMKA, Żnin, par. pw. św. Marcina
Wojciech JÓŹWIAK, Inowrocław, par. pw. Świętego Ducha.
Jakub MROZEK, Rakoniewice, par. pw. św. Marcina i Św. Stanisława Bpa
Krystian OWCZARCZAK, Inowrocław, par. pw. św. Józefa
Bartosz ROZYNEK, Chodzież, par. pw. Nawiedzenia NMP
Jacek STRÓŻEWSKI, Chodzież, par. pw. św. Floriana
Mateusz ŚRÓDA, Wągrowiec, par. pw. św. Jakuba Apostoła

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy