środa, 5 sierpnia 2020 r.

Rocznica Chrztu Polski - wspólne obchody

List intencyjny w sprawie organizacji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski podpisali 22 października w Poznaniu przedstawiciele władz kościelnych, państwowych i samorządowych. W dokumencie zadeklarowali współpracę w celu zorganizowania rocznicowych obchodów oraz powołali wspólny Komitet Organizacyjny.

 

Sygnatariuszami listu są metropolici Gniezna i Poznania, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk i abp Stanisław Gądecki, a ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek. List podpisali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Wielkopolski, wojewoda wielkopolski Piotr Florek, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny, starosta poznański Jan Grabkowski, prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski i starosta gnieźnieński Dariusz Pilak. „W imieniu rządu polskiego opiekę nad obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski przejął minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ustalono, że to Wielkopolska będzie miejscem centralnych uroczystości” – mówił podczas konferencji prasowej Krzysztof Dudek. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zapewnił, że na obchody zostały przekazane odpowiednie środki finansowe, w ramach których m.in. do wszystkich szkół zostaną rozesłane materiały dotyczące kwestii państwowości i roli, jaką odegrał w tym względzie chrzest Polski.

 

Abp Stanisław Gądecki podkreślił, że od momentu chrztu w 966 roku rozpoczęły się dzieje Polski. „Nie da się przecenić tego momentu, był to stabilny fundament dla państwa, a z perspektywy religijnej zwrot: odejście od bałwochwalstwa, odcięcie nas od złego, barbarzyństwa i tolerowania wielożeństwa. Zostały wprowadzone obyczaje chrześcijańskie, a na płaszczyźnie państwowej – twórcze normy prawa rzymskiego i kościelnego” – zauważył metropolita poznański. Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że nie do przecenienia jest rola kulturotwórcza chrztu, ponieważ duchowni służyli pomocą, prowadząc szkoły i przekazując wiedzę o świecie. Prymas Polski zauważył, że rocznica chrztu przypomina o przodkach, dzięki którym nasza ojczyzna mogła zaistnieć jako państwo wolne i suwerenne. „Jubileusz 1050-lecia powinien przyczynić się do zjednoczenia w pamięci historycznej. Rocznica chrztu niesie też przesłanie: Polska istnieje dlatego, że ma wartości chrześcijańskie” – mówił abp Kowalczyk.

 

 

Wojewoda wielkopolski przypomniał, że w 1966 r. przeżywaliśmy oddzielne obchody, dziś należy się cieszyć, że żyjemy w wolnym kraju, w którym możemy wspólnie – Kościół i państwo ‒ podejmować decyzje. „Deklaruję, że jako województwo chcemy godnie obchodzić tę rocznicę” – mówił Piotr Florek. Z kolei marszałek województwa wielkopolskiego zauważył, że 1050. rocznica chrztu Polski jest fundamentalną rocznicą dla tożsamości regionu i całego kraju. „Chodzi nam o to, by przywrócić Polakom świadomość, że początki państwowości polskiej miały miejsce na ziemiach Wielkopolski” – podkreślił Marek Woźniak. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny przekonywał, że wydarzenie sprzed 1050 lat utworzyło naród polski i do dzisiaj nam towarzyszy, i że trzeba trafić z tym przesłaniem do wszystkich Polaków.

 

Sygnatariusze listu intencyjnego uzasadniają wydanie dokumentu zbliżającą się rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I, „mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia dla historii Polski i Kościoła, jego konsekwencje dziejowe, kulturalne, społeczne i religijne, a także powodowani troską o rozwój chrześcijańskiego dziedzictwa i pragnieniem jak najlepszego przygotowania oraz godnego upamiętnienia tej doniosłej rocznicy”.

 

List intencyjny podkreśla, że przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. było wydarzeniem kluczowym dla historii Polski. Sygnatariusze zadeklarowali potrzebę przygotowania wspólnego programu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, który powinien obejmować harmonogram uroczystości rocznicowych oraz ramową listę inicjatyw naukowych, kulturalnych, społecznych i religijnych towarzyszących obchodom. Sygnatariusze listu intencyjnego powołali wspólny komitet organizacyjny jako platformę koordynacji wszelkich działań związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Wkrótce powstanie logo obchodów rocznicowych i strona internetowa. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali pozyskanie odpowiednich funduszy z uwzględnieniem środków własnych, możliwych do uzyskania dotacji oraz funduszy europejskich. KAI

Polecamy