poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Taizé w Gnieźnie

W dniach 25-27 października odbyły się w Gnieźnie Dni Radości – rekolekcje oparte na rytmie dnia znanym z Taizé, organizowane rokrocznie przez Stowarzyszenie Młodzieży „Wiosło” oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Wiosło”.  Tym razem miały one charakter szczególny, bo ogólnopolski.

 

Miasto św. Wojciecha gościło około 130 osób z całej Polski, w tym prowadzących punkty przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych, które na przełomie roku odbędzie się w Strasburgu. Obecni byli także goście z samego Taizé – brat Marek oraz urszulanka siostra Grażyna. Uczestnicy rekolekcji meldowali się najpierw w „Lamusie”, gdzie przydzielano im  „pakiety”, a więc Książeczki Dni Radości, foldery Gniezna oraz identyfikatory będące także biletami na przejazd komunikacją miejską. Tam również otrzymali namiary kwaterunkowe. I to było kolejne novum, w tym roku bowiem pielgrzymów zaufania przez ziemię gościły gnieźnieńskie rodziny.

 

Pierwszym duchowym elementem spotkania była modlitwa w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, która zakończyła się adoracją Krzyża. Po niej uczestnicy udali się do rodzin, aby nabrać sił przed obfitym w wydarzenia dniem drugim, który rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana. Po Eucharystii uczestnicy rekolekcji udali się do domu zakonnego sióstr pallotynek, gdzie najpierw wysłuchali wprowadzenia biblijnego przygotowanego przez ks. dr hab. Pawła Podeszwę, a później na temat usłyszanego Słowa Bożego dyskutowali w małych grupkach. Kolejnymi punktami dnia było spotkanie dla osób odpowiedzialnych za punkty przygotowań do ESM oraz podwieczorek z bratem Markiem i siostrą Grażyną. Po nim przyszedł czas na warsztaty. Uczestnicy mogli pójść do sióstr karmelitanek, zwiedzić katedrę i Muzeum Archidiecezjalne lub posłuchać świadectwa przedstawicieli stowarzyszenia „Jest nadzieja, więc warto żyć”. Ostatnim punktem dnia była wieczorna modlitwa w katedrze gnieźnieńskiej, w której wraz z młodzieżą uczestniczyli: bp senior Bogdan Wojtuś, przedstawiciele lokalnych władz oraz goszczące ich rodziny.

 

Modlitwą rozpoczął się także ostatni dzień rekolekcji – niedziela. Mszy św. w kościele pw. św. Jerzego przewodniczył brat Marek. Po Eucharystii uczestnicy ponownie udali się do domu sióstr pallotynek, gdzie po wprowadzeniu biblijnym ks. Podeszwy po raz wtóry dzielili się refleksami. Spotkanie w życzliwych progach pallotyńskiego domu, jak i trzy rekolekcyjne dni w gościnnym Gnieźnie zakończyła modlitwa południowa.

 

GALERIA

 

M. Grubczak, bgk
Fot. ddmgniezno

Polecamy