wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Tydzień Misyjny

„Miłosierdzie Boże dla całego świata” pod takim hasłem od 20 do 27 października obchodzony był w Polsce Tydzień Misyjny. Inicjatywy propagujące dzieła misyjne Kościoła, modlitwy i zbiórki na rzecz misjonarzy odbyły się także w archidiecezji gnieźnieńskiej.  

 

Wzorem lat ubiegłych z okazji Tygodnia Misyjnego w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyło się 26 października kolejne, dwudzieste już Archidiecezjalne Spotkanie Misyjne. Stanowiło ono okazję do podsumowania całorocznych inicjatyw misyjnych podejmowanych w archidiecezji, jak i tych zorganizowanych w czasie Tygodnia Misyjnego. W spotkaniu uczestniczyli dekanalni referenci misyjni oraz animatorzy i wolontariusze zaangażowani w dzieło misyjne Kościoła. Spotkanie poprowadził dyrektor diecezjalny Papieskim Dzieł Misyjnych ks. kan. Franciszek Jabłoński. Kapłan przedstawił m.in. roczne sprawozdanie z podjętych akcji misyjnych oraz materialnego wsparcia dzieła misyjnego i misjonarzy udzielonego przez naszą archidiecezję. Zebrani wysłuchali także świadectwa trojga wolontariuszy misyjnych, którzy we wrześniu pomagali w pracy duszpasterskiej w Kazachstanie. Omówiono także przedsięwzięcia, które zostaną podjęte w najbliższej przyszłości m.in.: akcję rozprowadzania sianka na wigilijny stół, misyjne kolędowanie dzieci, z którego ofiary przeznaczone zostaną dla ich rówieśników w Kongo, konkursy w szkołach nt. Papieskiego Dzieła Piotra Apostoła, które wspiera kleryków na misjach oraz szkołę animatora misyjnego połączoną z formacją osób wyrażających chęć wyjazdu na misje.

 

Ponadto w czasie Tygodnia Misyjnego w parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej modlono się w intencji misji i misjonarzy, głoszono kazania o tematyce misyjnej oraz zorganizowano zbiórkę pieniędzy na fundusz pomocy misjonarzom. W szkołach odbyły się akademie, przedstawienia i spotkania misyjne, a ich gośćmi specjalnymi byli misjonarze. Spotkania takie zorganizowano m.in. w Szkole Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu oraz w Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie. W parafii we Wronczynie w oprawę liturgii Niedzieli Misyjnej włączyły się dzieci ze Szkolnego Ogniska Misyjnego. Niedziela Misyjna odbyła się także w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Ks. Franciszek Jabłoński gościł ponadto w seminarium w Drohiczynie.

Polecamy