środa, 29 stycznia 2020 r.

XIII Dzień Papieski (video)

 Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył 13 października w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. z okazji XIII Dnia Papieskiego. Metropolita gnieźnieński wręczył również papieskie medale Benemerenti i zachęcał do wsparcia Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". 

 

W homilii abp Kowalczyk kilkakrotnie nawiązywał do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Jak przypomniał, papież z Polski był wielkim nauczycielem dialogu z Bogiem i drugim człowiekiem. „Błogosławiony Jan Paweł II w pełni zasługuje na to miano, gdyż uczynił niezmiernie wiele dla dialogu. Dla posługiwania się nim jako narzędziem zbliżania człowieka do człowieka i człowieka do Boga, narzędziem rozwiązywania problemów ludzkich nie przy pomocy siły, ale przy pomocy rozmowy, wymiany myśli, wzajemnego zbliżenia” – mówił Prymas.

 

Wskazał również za bł. Janem Pawłem II na konieczność wychowywania młodego pokolenia do dialogu, który „nie jest próbą narzucenia własnych poglądów czy przekonań, ale możliwością wzajemnego zasłuchania się, to znaczy wsłuchania się w to, co  mówi drugi”.  „W taki sposób dialog nie prowadzi do relatywizmu, lecz do lepszego rozpoznawania i zrozumienia tego, co łączy i co dzieli rozmówców. Nie jest dialogiem język nienawiści. Niestety w naszej Ojczyźnie tego języka nienawiści nie brakuje i w ten sposób dialog jako narzędzie zbliżania człowieka do człowieka i człowieka do Boga zamienia się w nowe konflikty, rozbudzone emocje, które prowadzą do wypowiadania nieodpowiedzialnych słów, a później nienawiści, która jest zaprzeczeniem przykazania miłości Boga i bliźniego” – podkreślił hierarcha.

 

 

 

Podkreślił również, że charakterystyczną cechą współczesnego świata jest  pluralizm religijny, cywilizacyjny i kulturowy. W takich realiach dialog jest koniecznością. „Wymownym przedsięwzięciem Kościoła w tym aspekcie jest tzw. Dziedziniec Dialogu – rozmowy z ludźmi o różnych przekonaniach i światopoglądach. Jest to próba nie tyle dotarcia do współczesnego człowieka i przekonywania go, co próba i chęć jeszcze lepszego poznania go, by w oparciu o Ewangelię – w oparciu o mądrość Jezusa Chrystusa – szukać wraz ze współczesnym człowiekiem najlepszej i najpełniejszej odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie stawia sobie każdy z nas” – tłumaczył Prymas.

 

Hierarcha przypomniał także o organizowanej co roku zbiórce na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera zdolną ubogą młodzież z wiejskich środowisk. Na przestrzeni minionych lat – mówił Prymas – ze wsparcia tego skorzystało ponad dwa tysiące pięćset młodych ludzi. „Wielu z nich ukończyło już studia i pracuje dla dobra naszej Ojczyzny będąc naszą chlubą i radością” – mówił abp Kowalczyk, zachęcając do ofiarności i tym samym pomocy stypendystom.

 

 

 

Mszę św. wspólnie z Prymasem Polski celebrowali bp Krzysztof Wętkowski, bp senior Bogdan Wojtuś, ks. infułat Jerzy Stefański oraz licznie zebrani kapłani. We wspólnej modlitwie uczestniczyła także wspólnota gnieźnieńskiego seminarium duchownego, siostry zakonne, przedstawiciele lokalnych władz oraz liczni wierni, a wśród nich delegacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z ks. Januszem Pawlakiem. Pod koniec Mszy św. abp Józef Kowalczyk wręczył zasłużonym w służbie Kościołowi papieskie medale Benemerenti. Wyróżnienia otrzymały: dr Teresa Kowalczyk, Wiesława Kozakowska, siostra Maria Elekta Nowakowska, siostra Danuta Rachuta oraz siostra Maria Michalina Trzeciak.

 

Wyróżnione:

 

Teresa Kowalczyk - jest długoletnią pracownicą Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe podjęła studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego, które zakończyła po trzech latach uzyskując tytuł doktora teologii. Przed podjęciem obowiązków w Kurii, aktywnie działała w ruchu oazowym w swojej rodzinnej parafii oraz była członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  Przez 8 lat pracowała jako katechetka. Udzielała się również w sekretariacie Archidiecezjalnego Kolegium Katechetycznego oraz w Centrum Formacji Katechetów Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Od roku 2005 jest wizytatorem katechetycznym. Była też członkiem diecezjalnej Komisji Stypendialnej „Dzieła Nowego Tysiąclecia” i organizowała między innymi wakacyjne obozy stypendystów, dni skupienia i inne spotkania. Jest osobą niezwykle sumienną, pracowitą i całym sercem oddaną pracy dla dobra Kościoła powszechnego i lokalnego.

 

Wiesława Kozakowska - jest osobą gorliwe angażującą się w duszpasterstwo powołaniowe naszej archidiecezji. Od początku istnienia Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej, czyli od roku 1993, zasiadała w jego Zarządzie Głównym. Była inicjatorką powstania wielu Parafialnych Kół SWPK AG, a także przez długi czas zasiadała w Archidiecezjalnej Komisji Powołaniowej. Przez 40 lat pełniła bezinteresowną posługę w Katolickim Poradnictwie Rodzinnym, była członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Rady Charytatywnej, Dzieła Duchowej Adopcji i Żywego Różańca. Pani Wiesława jest osobą o bogatym życiu wewnętrznym i człowiekiem oddanym Kościołowi, który rozumie, czym jest apostolstwo świeckich. Należy nadmienić, że Jej syn Aleksander od 1990 roku jest kapłanem, a obecnie pracuje w Diecezji Bydgoskiej. W roku 2007 Pani Wiesława została odznaczona Medalem „Zasłużony dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. W powszechnej opinii wyróżnienie Ojca Świętego zostanie przyjęte z wdzięcznością i uznaniem za jej wieloletnią bezinteresowną posługę na rzecz Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Siostra M. Elekta Nowakowska - w wieku 18 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety i po dobyciu formacji i złożeniu profesji zakonnej podjęła pracę w Krotoszynie, najpierw jako księgowa w miejscowym przedszkolu, a później, po zwolnieniu sióstr zakonnych z placówek wychowawczych, jako kancelistka w biurze parafialnym. W 1965 roku decyzją władz zakonnych została skierowana do Gniezna, gdzie rozpoczęła pracę w Kurii Metropolitalnej. Po dziewięciu latach została odwołana do pracy w Domu Formacyjnym w Poznaniu, gdzie była mistrzynią nowicjatu. Ukończyła Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie i przez kolejne sześć lat pracowała w Domu Generalnym w Rzymie jako sekretarka generalna. Do Gniezna wróciła w 1988 roku. Od 1988 roku do 1994 roku była radną prowincjalną, a w latach 1993-2006 był referentką diecezjalną ds. zakonnych. Była również przełożoną domu zakonnego w Gnieźnie w latach 1990-1999 i 2005-2011. Do października 2011 roku pracowała nieprzerwanie w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W pamięci przełożonych, podwładnych i współpracowników S. Elekta zapisała się jako osoba niezwykle sumienna, pracowita i ofiarna.

 

Siostra Danuta Rachuta – w 1953 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Śluby wieczyste złożyła 16 lipca 1961 r. Następnie, po ukończeniu instytutu katechetycznego w Krakowie, podjęła prace katechetyczną. Pracowała również w kancelariach parafialnych, była przełożoną kilku domów zakonnych. W 1981 r. rozpoczęła pracę w Trybunale Metropolitarnym w Gnieźnie, gdzie od 1 sierpnia 1993 r. pełniła funkcję notariusza. Była ona najdłuższym stażem pracownikiem Sądu Diecezjalnego, a swoje obowiązki wykonywała pod kierunkiem trzech kolejnych Oficjałów. Swoją prace wykonywała sumiennie i z pełnym oddaniem oraz troską o tych wszystkich ludzi, którzy przychodzili do Trybunału, aby tam szukać rozwiązania swoich życiowych trudności. Z nowymi pracownikami Trybunału chętnie dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą, wprowadzając ich na urząd notariusza. Zawsze dawała świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego i zakonnego.

 

Siostra M. Michalina Trzeciak - już jako dziecko odczuwała powołanie do służby Bożej. Dosłownie zrozumiała słowa zapisane na obrazku z wizerunkiem św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Idź w świat - poznasz Pana Boga”. Jej „droga” miała swój początek u sióstr elżbietanek, do których wstąpiła w 1951 r. Pierwsze śluby złożyła 10.09.1954 r. Dzień później, 11.09.1954 r., rozpoczęła posługę w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Pełniła ją nieprzerwanie do roku 2012 (58 lat) – do momentu rozwiązania wspólnoty sióstr w PWSD. Jak sama mówi, praca i modlitwa urabiały jej ducha i wzmacniały wolę czynienia dobra. Przez 9 lat (1997-2006) była przełożoną sióstr. W 2004 świętowała złoty jubileusz zakonny. Od 2012 r. wraz z rozwiązaniem wspólnoty sióstr w seminarium przeszła do Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Jest osobą skromną, cichą, sumienną i wytrwałą w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków dla chwały Boga i dobra bliźnich.

 

bgk KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy