piątek, 5 czerwca 2020 r.

Katecheci w Gnieźnie (video)

Katecheci z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyli 31 sierpnia w Gnieźnie w dorocznym Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka. Dalsza część odbyła się w seminarium duchownym, gdzie podziękowano tym, którzy pracują najdłużej.

 

W krótkim słowie skierowanym do katechetów na początku Eucharystii metropolita gnieźnieński przypomniał o niezastąpionej roli rodziców w wychowaniu młodego człowieka. Jak podkreślił, Kościół i szkoła mogą rodziców w tym zadaniu wspierać, nie mogą ich jednak zastąpić. „Chodzi o to, aby w naszych rodzinach wzrastali ludzie prawego sumienia, którzy nie tyle słowem, co czynem będą głosić Ewangelię i pokazywać, że główną dominantą w ich życiu jest miłość” – mówił abp Kowalczyk. Powtórzył również po raz kolejny, że katecheza jest niezbędna w kształceniu ogólnym i dlatego powinna być obowiązkowa.

 

Prymas skierował także do katechetów specjalny list, w którym zachęcał, aby nie ustawali w pogłębianiu wiary i osobistej więzi z Chrystusem. „Zachęcam Was, byście jako głosiciele słowa nie szczędzili czasu na życie sakramentalne, na modlitwę osobistą. (…) Każdy człowiek spotyka w swoim życiu wielu ludzi i nawiązuje z nimi przeróżne relacje na płaszczyźnie rodzinnej, przyjacielskiej czy zawodowej. W wyjątkowej sytuacji jesteście Wy – drogie Katechetki i drodzy Katecheci, którzy nawiązujecie kontakt w szkole nie tylko ze swoimi uczniami i ich rodzicami, ale także z wieloma innymi nauczycielami. Owo bogactwo osób niesie ze sobą radości i smutki. Potrzeba zatem ciągłej modlitwy za tych wszystkich, z którymi wspólnie wychowujecie oraz za tych, których nauczacie i formujecie zarazem” – napisał abp Kowalczyk.

 

 

Do pogłębiania wiary zachęcał katechetów także bp Krzysztof Wętkowski. W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. podkreślił, że potrzeba dziś podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Nie można tego zrobić bez pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem, która wpływa bezpośrednio na nasze postawy duchowe i moralne. „Żeby to osiągnąć, trzeba na nowo uświadamiać sobie, że mamy udział w łasce Boga, że musimy z tą łaską współpracować. To nas będzie prowadzić do kształtowania postaw duchownych i moralnych, które są zgodne z wyznawaną wiarą. Dobrze wiemy, że największa trudność polega na tym, aby była zgodność pomiędzy tym, w co wierzymy i wyznajemy, a tym, jak żyjemy. Wiąże się to także z zaangażowaniem w życie Kościoła i świadectwem chrześcijańskiego życia. Wiara bowiem, chociaż jest sprawą osobistą, nie jest sprawą prywatną i dlatego naszym obowiązkiem jest, aby wiara przenikała nasze życie rodzinne, społeczne i zawodowe” – tłumaczył bp Wętkowski.

 

 

Po Mszy św. katecheci spotkali się w auli gnieźnieńskiego seminarium duchownego, gdzie zapoznali się z nowościami wydawniczymi. Uczestników spotkania witał rektor seminarium ks. Wojciech Rzeszowski oraz ks. Piotr Halczuk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W sposób szczególny podziękowano także tym, którzy obchodzą okrągłe rocznice pracy. Odebrali z rąk bp. Wętkowskiego podziękowania i listy gratulacyjne od abp. Józefa Kowalczyka. Odbył się także koncert ewangelizacyjny poznańskiego zespołu „Lumen”.

 

bgk KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy