poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Markowice: pożegnanie oblatów

Markowicka parafia pożegnała 31 sierpnia swoich długoletnich gospodarzy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mszy św. przewodniczył bp senior Bogdan Wojtuś. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także: abp Józef Kowalczyk, nowy proboszcz ks. Jacek Dziel oraz kapłani z Gniezna i Inowrocławia.

 

Eucharystię koncelebrowali prowincjał oblatów o. Ryszard Szmydki OMI wraz z dotychczasowym proboszczem markowickiej parafii o. Lucjanem Osieckim OMI oraz oblatami pracującymi w parafii. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także dziekani dekanatów inowrocławskich ks. kan. Leszek Kaczmarek i ks. kan. Maciej Lisiecki oraz wicedziekan ks. kan. Paweł Kowalski, a także ekonom archidiecezji gnieźnieńskiej ks. kan. Kazimierz Kociński i kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. Zbigniew Przybylski. Oblatom za gorliwą posługę i trwającą blisko wiek troskliwą pieczę nad markowickim sanktuarium dziękował Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Po Eucharystii rozpoczęło się nabożeństwo maryjne, któremu przewodniczył o. Lucjan Osiecki. Na koniec abp Józef Kowalczyk wraz z bp. Bogdanem Wojtusiem przedstawili wiernym nowego proboszcza ks. prałata Jacka Dziela oraz wikariusza ks. Piotra Szymkowiaka.

 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej przybyli do Markowic w 1921 r. Miejsce to stało się kolebką polskiej prowincji oblackiej. Tutaj również powstał nowicjat. W 1939 r. hitlerowcy zamknęli kościół i urządzili w nim magazyn dla samochodów, a w klasztorze szkołę dla młodzieży niemieckiej. Ojców wywieziono do obozów koncentracyjnych. Chociaż świątynia była niedostępna dla celów religijnych, to jednak ludzie tu przybywali, modlili się i śpiewali pieśni religijne, wiedzieli bowiem, że w świątyni znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej. Zaniepokojeni tym Niemcy postanowili wywieź rzeźbę i umieścić ją w muzeum w Berlinie. Figurę z narażeniem życia ukryło dwóch braci zakonnych.

 

Po wojnie rzeźba wróciła na swoje miejsce w ołtarzu głównym, a do sanktuarium przybywało coraz więcej pielgrzymów. W 1965 r., na mocy dekretu papieża Pawła VI, Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji Matki Bożej Markowickiej nadając jej tytuł Królowej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw. Oprócz sanktuarium Misjonarze Oblaci prowadzili w Markowicach od 1957 r. Niższe Seminarium Duchowne. Była to niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna realizująca program liceum ogólnokształcącego, która kształciła i wychowywała młodzież męską w duchu chrześcijańskich wartości.

 

Fot. ks. P. Kowalski

Polecamy