niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Prymas wręczył dekrety

Ojcowie paulini rozpoczynają posługę w Wągrowcu. Dokumenty o przekazaniu parafii pod zarząd zakonu podpisał 26 sierpnia na Jasnej Górze abp Józef Kowalczyk. Prymas Polski wręczył również dekrety nowemu proboszczowi i wikariuszowi wągrowieckiej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychylając się do prośby o. Izydora Matuszewskiego, Generała Zakonu Paulinów, abp Józef Kowalczyk mianował z dniem 1 września br.:


o. Dariusza Nowickiego OSPPE proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu,
o. Piotra Urbanka OSPPE wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu.

 

Ojcowie paulini rozpoczynają posługę w wągrowieckiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z początkiem września. Wraz z troską o wiernych, ich pieczy powierzony zostaje także zabytkowy pocysterski kompleks klasztorny, którego początki sięgają XVI wieku. W liście informującym o tym fakcie abp Kowalczyk zaznaczył, że miejsce to wymaga nieustannej troski i ogromnego nakładu pracy, a ostatnie dziesięciolecia pokazały, że pomimo najszczerszych chęci, zadanie to przerasta możliwości miejscowej wspólnoty parafialnej. „Pragnąc zatem wykorzystać walory wągrowieckiego klasztoru, przywrócić mu pierwotne przeznaczenie i ożywić działalność duszpasterską, postanowiłem z dniem 1 września br. oddać go pod opiekę Zakonowi Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika” – poinformował metropolita gnieźnieński. Wyraził również nadzieję, że parafianie przyjmą nowych gospodarzy z życzliwością i sprawią, że szybko poczują się na gościnnej ziemi wągrowieckiej jak w domu.

 

Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy