poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Rabin Schudrich w Gnieźnie

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk spotkał się 13 sierpnia z Michaelem Schudrichem. Naczelnemu rabinowi Polski towarzyszyła Miriam Gonczarska, członkini Rady Religijnej ZGWŻ. Wizyta w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich miała charakter prywatny. W czasie pełnienia funkcji nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Józef Kowalczyk wielokrotnie spotykał się i współpracował z Michaelem Schudrichem i jak podkreśla, kontakty te były zawsze przyjazne i owocne. Podczas spotkania w siedzibie Prymasów Polski podjęto m.in. temat odrzuconego przez Sejm RP rządowego projektu ustawy umożliwiającego przeprowadzanie w Polsce uboju rytualnego. Jak przyznał abp Kowalczyk, nie jest rolą hierarchów Kościoła katolickiego ingerowanie w kwestie stanowienia prawa w państwie demokratycznym. Jednocześnie podkreślił, że rozumie troskę społeczności żydowskiej w kwestii realizowania podstawowych wolności wyznania, takich jak prawo do uboju, gwarantowane Gminom w ustawie z 1997 roku. Naczelny rabin Polski wpisał się również do księgi pamiątkowej.

 

Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy