poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Wągrowiec: witamy ojców paulinów

Od września zarząd parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na terenie której znajduje się piękny pocysterski zespół klasztorny, obejmą ojcowie paulini. To druga placówka zakonu w archidiecezji gnieźnieńskiej. Zakonnicy troszczą się już o sanktuarium maryjne w Biechowie.

 

O zmianach poinformował w specjalnym komunikacie czytanym dziś w parafiach dekanatu wągrowieckiego abp Józef Kowalczyk. Jak napisał, pocysterski kompleks kościelno-klasztorny wymaga nieustannej troski i ogromnego nakładu pracy, a ostatnie dziesięciolecia pokazały, że pomimo najszczerszych chęci, zadanie to przerasta możliwości miejscowej wspólnoty parafialnej. „Pragnąc zatem wykorzystać walory wągrowieckiego klasztoru, przywrócić mu pierwotne przeznaczenie i ożywić działalność duszpasterską, postanowiłem z dniem 1 września br. oddać go pod opiekę Zakonowi Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika” – poinformował metropolita gnieźnieński. Wyraził również nadzieję, że parafianie przyjmą nowych gospodarzy z życzliwością i sprawią, że szybko poczują się na gościnnej ziemi wągrowieckiej jak w domu.

 

Komunikat Prymasa Polski

 

Powstanie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wągrowcu było związane z przeniesieniem cystersów z Łekna do Wągrowca w 1396 roku. Po kasacie klasztoru w pierwszej połowie XIX wieku utworzono w tym miejscu parafię pod zarządem kapłanów diecezjalnych. Ważnym i trudnym wydarzeniem w życiu wspólnoty był wybuch II wojny światowej. Po aresztowaniu proboszcza, kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi przeznaczono na wojskowe magazyny. Pod koniec wojny wycofujący się żołnierze niemieccy podpalili kościół i klasztor, pozbawiając parafię świątyni i budynków poklasztornych. W marcu 1945 roku, dla potrzeb parafii przeznaczono dawny zbór ewangelicki przy ulicy Kolejowej. Nowy kościół otrzymał wezwanie świętych apostołów Piotra i Pawła. Jednocześnie przystąpiono do odgruzowywania kościoła i budynków poklasztornych.

 

W 1946 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza, powołano komitet odbudowy pocysterskich obiektów sakralnych. Prace nad rekonstrukcją dawnej siedziby i świątyni cystersów trwały przeszło dwadzieścia lat. W odbudowę zaangażowane było duchowieństwo, parafianie i całe społeczeństwo miasta. W kwietniu 1968 roku część zabudowań poklasztornych przekształcono na dom dla chorych i emerytowanych kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy przebywali tam do czerwca 1997 roku. W 1968 roku biskup Jan Czerniak poświęcił odbudowaną świątynię pocysterską, a 10 września 1981 roku arcybiskup Józef Glemp Prymas Polski dokonał konsekracji tegoż kościoła.

 

bgk KAI

 

Polecamy