piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Archidiecezja w Ziemi Świętej

Stu sześćdziesięciu pielgrzymów z różnych stron archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszy w sobotę 28 września na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, organizowaną na zakończenie Roku Wiary. Pątnikom towarzyszyć będzie bp Krzysztof Wętkowski. 

 

W adhortacji apostolskiej „Ecclesia In Medio Oriente” papież Benedykt XVI napisał:  „Pielgrzymka do miejsc świętych i apostolskich, odbywana w duchu pokuty, w celu nawrócenia się lub szukania Boga, prowadząc po ziemskich śladach Chrystusa i Apostołów, może być autentycznym podążaniem za Chrystusem. Ponadto pozwala ona również wiernym bardziej nasycić się wizualnym bogactwem historii biblijnej, która odtwarza przed nimi wielkie momenty ekonomii zbawienia”. Archidiecezjalna peregrynacja jest odpowiedzią na zachętę papieża i stanowi okazję do modlitwy i wspólnotowego czytania i przeżywania Piątej Ewangelii, jak nazwał Ziemię Zbawiciela papież Paweł VI.

 

Pielgrzymi wyruszą w sobotę rano z Poznania. Wieczór spędzą już w Hajfie. Dalej, podzieleni na grupy, pod opieką kapłana biblisty, podążą śladami Jezusa brzegiem Jeziora Galilejskiego, przez Górę Tabor, Górę Błogosławieństw i Górę Kuszenia do Kafarnaum i Kany  Galilejskiej. Będą się modlić w  Bazylikach Przemienienia Pańskiego, Grobu Pańskiego i w Kościele św. Anny. Ukoronowaniem peregrynacji będzie Msza św. sprawowana na Górze Błogosławieństw pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

 

Zapraszamy do śledzenia relacji z pielgrzymki na archidiecezjalnej stronie internetowej.

 

Fot. Kościół na Górze Błogosławieństw

Polecamy