środa, 12 sierpnia 2020 r.

Badają Złoty Kodeks

Gnieźnieńskie skarby piśmiennictwa znajdują się w kręgu zainteresowania badaczy z wielu krajów. W poniedziałek 23 września w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie gościli dr Kamil Boldan i Jindrich Marek - wysłannicy z Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze. Obaj panowie są pracownikami oddziału rękopisów i starych druków. Naukowcy przyjechali, by pogłębić wiedzę o Złotym Kodeksie z XI wieku oraz o opracowaniach na temat dawnej biblioteki kapitulnej. Warto wiedzieć, że w gestii czeskiej Biblioteki Narodowej znajduje się między innymi Kodeks Wyszehradzki, który pod wieloma względami przypomina swój odpowiednik w Gnieźnie i prawdopodobnie wyszedł z tego samego skryptorium.

Na zdjęciu: naukowcy z Czech wraz z dyrektorem Archiwum

fot. Michał Muraszko

Polecamy