poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Brudzewo: spotkanie robocze

Członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa Świętego Wojciecha i Komisji Rewizyjnej obradowali w Brudzewie. Podczas pierwszego powakacyjnego spotkania roboczego ustalono harmonogram pracy bractwa na najbliższe miesiące oraz zaprezentowano kolejny numer Biuletynu Towarzystwa.

 

Obrady rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Brudzewie przez asystenta Towarzystwa Świętego Wojciecha ks. Tomasza Głuszaka. W czasie Eucharystii modlono się w sposób szczególny o pokój w Syrii i w intencji wszystkich, którzy w trwającej tam wojnie ucierpieli. Po Mszy św. odbyło się spotkanie robocze, podczas którego ustalono harmonogram pracy bractwa na najbliższe miesiące. Ks. Głuszak przedstawił i omówił schemat programu formacyjnego na rok 2013/14, stanowiący pomoc dla comiesięcznych spotkań w kołach parafialnych. Podczas obrad zarysowano także wstępny ramowy program obchodów 25-lecia istnienia stowarzyszenia, które przypada w 2015 roku. Na koniec spotkania zaprezentowano kolejny numer Biuletynu Towarzystwa, dokumentujący ważne wydarzenia minionego roku, a szczególnie pożegnanie śp. ks. kardynała Józefa Glempa, założyciela bractwa.

 

Fot. J. Misterski

Polecamy