środa, 29 stycznia 2020 r.

Dekrety

Publikujemy listę kolejnych zmian personalnych dokonanych przez abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski wśród duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Abp Józef Kowalczyk Prymas Polski zwolnił ks. Jacka Orlika z obowiązków diecezjalnego koordynatora Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z zachowaniem wszystkich pozostałych urzędów i funkcji.

 

Abp Józef Kowalczyk Prymas Polski mianował ks. Marcina Kulczynskiego diecezjalnym koordynatorem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz diecezjalnym koordynatorem obchodów Światowych Dni Młodzieży.

 

Abp Józef Kowalczyk Prymas Polski powołał Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej w składzie:
ks. dr Jakub Dębiec – koordynator diecezjalny
ks. kan. dr Andrzej Grzelak – koordynator rejonu gnieźnieńskiego
ks. prał. Leszek Kaczmarek – koordynator rejonu inowrocławskiego
ks. kan. Piotr Kalinowski – koordynator rejonu wągrowieckiego
ks. kan. Adam Zalesiak – koordynator rejonu wrzesińskiego
ks. kan. Jan Kasprowicz – proboszcz bazyliki prymasowskiej
ks. kan. dr Franciszek Jabłoński – wydział duszpasterski Kurii Metropolitalnej
ks. Marcin Kulczynski – diecezjalny duszpasterz młodzieży

Do głównych zadań komitetu należy planowanie, przygotowywanie i koordynowanie działań duszpasterskich podejmowanych w archidiecezji gnieźnieńskiej w ramach dorocznych obchodów Dnia Papieskiego.

Polecamy