piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Dekrety (wrzesień)

Publikujemy listę kolejnych zmian personalnych dokonanych przez abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski wśród duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Z dniem 16 września br. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski zwolnił ks. kan. Macieja Lisieckiego z obowiązków dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu.

 

Z dniem 16 września br. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski mianował ks. Jana Maćkowiaka dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu.

 

Z dniem 6 września br. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski powołał na okres 3 lat kierownictwo Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego dla Kapłanów w składzie:
ks. dr Tomasz Trzaskawka – dyrektor Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego
ks. Marcin Kulczynski – sekretarz Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego
ks. dr Wojciech Rzeszowski – członek Rady Programowej
ks. dr Radosław Orchowicz – członek Rady Programowej
ks. kan. Zenon Starszak – członek Rady Programowej

 

Z dniem 1 września br. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski zwolnił ks. Jacka Pawlaka z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu i z tymże dniem mianował go wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu.

 

Abp Józef Kowalczyk Prymas Polski mianował ks. Konrada Wysockiego duszpasterzem osób głuchoniemych rejonu wrzesińskiego.

 

Abp Józef Kowalczyk Prymas Polski mianował ks. Krzysztofa Kępińskiego duszpasterzem osób głuchoniemych rejonu inowrocławskiego.

Polecamy