wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Finał Szkoły Animatora

Po dwóch latach funkcjonowania dobiegły końca spotkania młodzieżowej Szkoły Animatora. Absolwenci mieli okazję rozwijać się zarówno intelektualnie, jak i duchowo. Z ich wspólnoty wyrosło pięć powołań kapłańskich. Wkrótce zorganizowany zostanie nowy nabór.

 

Szkoła powstała, by przygotować młodych ludzi do aktywniejszego i pełniejszego uczestniczenia w życiu parafialnym, poprzez aktywizowanie wspólnot i inicjowanie różnego typu przedsięwzięć na gruncie lokalnym. W czasie cyklicznych zajęć uczestnicy szkoły mieli okazję spotkać się z kapłanami, siostrami zakonnymi, psychologami, trenerami interpersonalnymi, osobami niepełnosprawnymi etc., co pozwoliło im spojrzeć na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw. Jak sami mówią, każde spotkanie uczyło czegoś nowego i pozytywnego. Każde miało również pewien constans – modlitwę tańcem i śpiewem, wspólne rozważanie Słowa w grupach, Mszę św. połączoną z kazaniami ks. Marcina Kulczynskiego, duchowego opiekuna szkoły oraz pełne skupienia spotkania ze Zbawicielem podczas adoracji. Młodzi kilkakrotnie modlili się przez całą noc przed Najświętszym Sakramentem, przedłużając deklarowany wcześniej czas czuwania. Spędzony wspólnie czas zaowocował. Animatorzy aktywnie włączają się w organizację centralnych uroczystości archidiecezjalnych, rekolekcji, służąc wsparciem technicznym i duchowym. We wspólnocie narodziło się też pięć powołań kapłańskich. W przyszłym roku nowy nabór na kolejny cykl zajęć Szkoły Animatora.

Polecamy