piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Lisewo Kościelne dziękowało za plony

Wspólnota parafialna w Lisewie Kościelnym dziękowała za plony. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli licznie mieszkańcy miejscowości oraz delegacje rolników ośmiu wiosek leżących w granicach parafii.

 

Dożynki odbyły się w niedzielę 1 września. Obchody rozpoczęła Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Grzegorza Makowskiego, który poświęcił wieńce żniwne przygotowane przez poszczególne wioski. Po Eucharystii odbyła się część artystyczna zaprezentowana przez dzieci z Rucewa. Nie zabrakło także tradycyjnej zabawy tanecznej. Tegoroczne Dożynki przygotowywała wieś Rucewo we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Lisewie Kościelnym i przy wsparciu Kółek Rolniczych w Lisewie Kościelnym, które udostępniło świetlicę wiejską. Dzień wcześniej ks. Grzegorz Makowski odprawił Mszę św. i poświęcił zrewitalizowane tereny rekreacyjne w Będzitowie.

Polecamy