piątek, 7 sierpnia 2020 r.

Nowe Koło Przyjaciół RM

Ponad 40 osób wzięło udział w spotkaniu założycielskim nowego Koła Przyjaciół Radia Maryja w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie.

Koło, które za swojego patrona obrało ks. Jerzego Popiełuszkę, powstało z inicjatywy proboszcza parafii, ks. Jana Szrejtera. Opiekunem Koła został ks. Sebastian Hubner.

Z okazji inauguracji działalności Koła jego członkowie wzięli udział w odprawionej 14 września Eucharystii. – Święto Podwyższenia Krzyża pomaga nam lepiej zrozumieć doskonale połączyć dwie ważne dla nas postaci: cierpiącej pod krzyżem Maryi oraz naszego patrona, ks. Jerzego, który poniósł męczeńską śmierć za to, że miał odwagę mówić prawdę – tłumaczy ks. Huebner.

Polecamy