poniedziałek, 27 stycznia 2020 r.

Prymas w Janikowie: strzeżmy niedzieli!

O trwanie na straży niedzieli jako dnia wolnego od pracy zarobkowej i należącego do Boga, człowieka i rodziny apelował 15 września w Janikowie abp Józef Kowalczyk. Prymas Polski konsekrował tamtejszy kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

Metropolita gnieźnieński konsekrował janikowski kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nawiązując do uroczystości podkreślił w homilii, że ów widzialny dom modlitwy spełnia jedynie rolę służebną wobec świątyni żywej, którą tworzą wszyscy wierni i która ma ciągle wzrastać.  „Jak dziś, na początku XXI wieku budować świątynię Boga opartą na wierze?” – pytał Prymas. Poprzez słuchanie Słowa Bożego i życie sakramentalne, zwłaszcza uczestniczenie w Eucharystii. „Wspólnota parafialna żyje dzięki Eucharystii! Eucharystia gromadzi wiernych wokół ołtarza, pogłębiając więź z Bogiem oraz wzajemne, międzyludzkie relacje – jest źródłem komunii, wspólnoty. Jeśli parafia ma na co dzień pulsować Bożym życiem, Eucharystia musi znaleźć się w jej centrum” – mówił metropolita gnieźnieński.

 

Apelował również do wiernych, by nie zapominali o niedzielnej Eucharystii i strzegli niedzieli jako dnia poświeconego Bogu i rodzinie. „Proszę Was, bądźcie na straży niedzieli, dnia wolnego od pracy zarobkowej i należącego do Boga i człowieka – dnia dla rodziny! Świętujcie niedzielę i nie desakralizujcie jej na targowiskach tego świata. Niedziela ma bowiem nie tylko wartość religijną, ale jest także elementem naszej kultury. Jeśli więc zależy nam na zachowaniu polskiej kultury i chrześcijańskiej tradycji Europy, to trzeba szanować niedzielę!” – apelował Prymas prosząc jednocześnie, aby szacunku dla niedzieli uczyć także młode pokolenie.

 

Warunkiem budowania żywej świątyni – jak wskazał Prymas – jest także w trosce o ludzi żyjących w nędzy duchowej i w materialnym ubóstwie. „Niejednokrotnie dyskutuje się o tym, czy pieniądze w Kościele należy przeznaczać np. na cenną monstrancję, czy też na pomoc dla ludzi ubogich. Otóż trzeba zadbać o jedno i o drugie! Troska o kult i Bożą świątynię winna iść w parze z troską o każdego człowieka i jego dobro” – stwierdził hierarcha. I tłumaczył dalej: „Miłość wobec bliźnich, wrażliwość na ludzką biedę to niewątpliwie najskuteczniejsze formy ewangelizacji, to najbardziej przekonujące znaki i dowody naszej chrześcijańskiej wiarygodności. Są one szkołą ewangelizacji młodego pokolenia, które chce widzieć świadków wiary w swoich rodzicach i krewnych, w duszpasterzach i nauczycielach, czyli ludziach na serio traktujących Boga, poświęcających swój czas dla innych, umiejących dzielić się chlebem z innymi” – mówił abp Kowalczyk, prosząc o objęcie szczególną troską rodzin wielodzietnych, osób samotnych i tych, którzy utracili pracę. Na koniec podziękował proboszczowi parafii ks. kan. Antoniemu Michalakowi oraz wspólnocie parafialnej za troskę jaką otaczają swój kościół. „Świętując z Wami dzisiejszą uroczystość konsekracji kościoła, życzę, aby największą wartością dla tej wspólnoty parafialnej była zawsze żywa wiara, połączona z przywiązaniem do Chrystusowego Kościoła. Niech codzienne życie toczy się tutaj w atmosferze wzajemnego szacunku, ofiarnej miłości i gorliwości apostolskiej” – życzył na koniec Prymas.

 

Ośrodek duszpasterski w Janikowie powstał w 1965 roku i został wydzielony z parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Na początku rolę świątyni pełniła kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie wybudowana w 1925 roku. W 1977 roku rozpoczęto rozbudowę kaplicy na planie krzyża, powiększając ją do rozmiarów kościoła. Rok później, 2 lutego 1978 roku kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski erygował w tym miejscu parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

bgk KAI
Fot. ks. T. Gerlach CSMA

Polecamy