środa, 29 stycznia 2020 r.

Tydzień Ewangelizacji Trzemeszna

Przez cały tydzień, każdego dnia kilkaset osób uczestniczyło w ewangelizacji Trzemeszna. Akcja „Jestem TU – Jezus” trwała od 8 do 15 września w różnych częściach miasta.

Zamiarem organizatorów było, by czas ewangelizacji był czasem osobistego spotkania mieszkańców Trzemeszna z Jezusem Zmartwychwstałym, czasem wspólnej modlitwy oraz dzielenia się wiarą w miejscach pracy i nauki.

8 września zorganizowana została piesza pielgrzymka do Ostrowitego. – Pielgrzymka jest zawsze dobrą okazją do pokazania innym swojej przynależności do Chrystusa, jest często również znakiem sprzeciwu dla tych, którzy mijają pielgrzymów – podkreśla ks. Radosław Tuszyński, jeden z organizatorów i inspiratorów akcji ewangelizacyjnej.

Ci, którzy pozostali w mieście, mogli wziąć udział w Eucharystii i wysłuchać homilii ks. Rafała Jaroszewicza, dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz organizatora lipcowych rekolekcji na warszawskim Stadionie Narodowym. Po południu w trzemeszeńskiej bazylice odbył się „wieczór chwały”, przygotowany przez parafialny zespół muzyczny „The King”.

Drugi dzień ewangelizacji poświęcony był chrześcijanom prześladowanym. Miał on uświadomić, że wybór Chrystusa zawsze wiąże się z ryzykiem bycia odrzuconym przez innych. Poniedziałkową wieczorną Mszę św. sprawował ks. Hubert Nowak, który w homilii przypomniał postać  bł. Anakleta  Gonzáleza Flores – jednego z grupy trzynastu męczenników meksykańskich, beatyfikowanych w 2005 r.  Anacleto González Flores jest głównym bohaterem głośnego filmu „Cristiada” – filmu, który po Mszy św. został wyświetlony w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.

Każdy wtorek w trzemeszeńskiej parafii poświęcony jest św. Wojciechowi, który przez tradycję jest ściśle związany z tym miastem. 10 września był szczególnym dniem: to właśnie tego dnia św. Wojciech nawiedził Trzemeszno w swoich relikwiach, przywiezionych z Gniezna. Proboszcz trzemeszeńskiej parafii, ks. Piotr Kotowski, wraz z burmistrzem miasta Krzysztofem Derezińskim przywitali relikwie na placu przed Bazyliką. Następnie, w asyście służby liturgicznej, strażaków i braci z Towarzystwa św. Wojciecha relikwie zostały uroczyście wprowadzone do bazyliki, gdzie odprawione zostały nieszpory, a następnie Msza św. w intencji władz i wszystkich mieszkańców Trzemeszna. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Jan Kasprowicz, proboszcz parafii katedralnej w Gnieźnie.

Po Mszy św. burmistrz Trzemeszna dokonał prezentacji nowego herbu i flagi miasta z wizerunkiem św. Wojciecha oraz odczytał tekst uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Po wystąpieniu burmistrz przekazał nową flagę Trzemeszna na ręce ks. prał. Piotra Kotowskiego.

Czwarty dzień „Tygodnia Ewangelizacji” poświęcony był potrzebie dawania świadectwa o wierze. Wieczornej Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Żochowski, a po jej zakończeniu wierni mogli wysłuchać świadectwa Jana Budziaszka, perkusisty zespołu „Skaldowie”.

W czwartek 12 września młodzież gimnazjalna zainaugurowała kolejny rok formacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Następnego dnia planowana procesja fatimska ulicami Trzemeszna, ze względu na złą pogodę, zastąpiona została nabożeństwem w bazylice. Wszyscy, którzy przybyli, aby wraz z Maryją modlić się z miasto i siebie nawzajem, mogli wziąć udział w przepięknym misterium przygotowanym przez trzemeszeńską młodzież, która aktywnie włączyła się w organizację całego tygodnia ewangelizacyjnego.

W sobotę rano, w przedostatnim dniu akcji, młodzi katolicy ewangelizowali na ulicy.  Ze śpiewem na ustach, o ósmej rano z bazyliki wyruszyła pielgrzymka młodzieży, która przeszła ulicami Trzemeszna i zatrzymywała się w najbardziej uczęszczanych miejscach miasta, aby tam głosić Dobrą Nowinę. Młodzi skandowali hasła „Nie wstydzę się Jezusa” oraz „W Warszawie protestują, w Trzemesznie ewangelizują”. Zapraszali również do wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach „Tygodnia Ewangelizacji”.

Wieczorem tego dnia mieszkańcy miasta mogli stanąć pod Krzyżem. Eucharystii ze święta Podwyższenia Krzyża przewodniczył ks. Marcin Kulczynski, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Po Mszy św., o godz. 20.00, rozpoczęła się adoracja Krzyża, prowadzona przez trzemeszeńską młodzież i parafialny zespół „The King”. Podczas adoracji była możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i modlitwy wstawienniczej.

Niedzielna Msza św. sprawowana przez  o godz. 14:00 w trzemeszeńskiej bazylice była zakończeniem „Tygodnia Ewangelizacji Trzemeszna” oraz dziękczynieniem za tegoroczne plony.  Tuż po niej na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych odbył się 3 Parafialny Festyn Rodzinny. Na licznie przybyłych parafian czekało wiele atrakcji: loteria fantowa, konkursy, gry, przejażdżki konne, pokazy strażackie. Na scenie prezentowały się dzieci z parafialnego zespołu muzycznego „Aniołki”, zespół taneczny „Iskierki” oraz trzemeszeńska młodzież, która wystawiła pantomimę ewangelizacyjną pt:. „Jezus żyje!”.

O godz. 17 rozpoczął się koncert ewangelizacyjny zespołu „Kawa” wraz ze świadectwem nawróconego rapera – Mirka „Kolah” Kolczyka, który poruszył serca wielu obecnych. Na zakończenie ks. proboszcz Piotr Kotowski wraził nadzieję, że „Ewangelizacja Trzemeszna” jest początkiem, zaczynem i ziarnem, oraz zaintonował Wyznanie Wiary, które wspólnie odmówili wszyscy uczestnicy festynu. Ostatnim akcentem było rozlosowanie nagrody głównej loterii fantowej, którą w tym roku był udział w przyszłorocznej parafialnej pielgrzymce do Rzymu.

 W swoim zamyśle ewangelizacja Trzemeszna miała obudzić i otworzyć oczy Mieszkańców Trzemeszna, odsłonić przed  nimi obszary wiary i niewiary, oporów i oczekiwań, lęków i nadziei. - Mam nadzieję, że to co się wydarzyło w ostatnim czasie to nie chwilowe przebudzenie, ale głębokie wyrwanie ze snu! – mówi ks. Radosław Tuszyński, współorganizator akcji.

Polecamy