środa, 8 lipca 2020 r.

Abp Kowalczyk na Śląsku

Nigdy nie jest za późno na dialog i porozumienie zainteresowanych stron. Całe społeczeństwo winno uczestniczyć aktywnie w programie naprawczym – mówił abp Józef Kowalczyk 16 grudnia w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach podczas Mszy św. w 33. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”.


Na uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem abp. Kowalczyka zgromadzili się przedstawiciele władz miasta, województwa, przewodniczący „Solidarności”, ambasador Stanów Zjednoczonych, rodziny pomordowanych, poczty sztandarowe, górnicy, biskupi z metropolii górnośląskiej z abp. Wiktorem Skworcem na czele. Nie zabrakło również nowo mianowanych przez papieża biskupów pomocniczych archidiecezji katowickiej ks. Marka Szkudło i ks. Adama Wodarczyka, obecni również byli biskupi diecezji bielsko-żywieckiej i diecezji sosnowieckiej, liczni kapłani oraz wierni.


Abp Józef Kowalczyk, jako nuncjusz apostolski w Polsce 23 lata temu pobłogosławił pomnik w kształcie krzyża na kopalni "Wujek", postawiony ku czci dziewięciu zamordowanych górników przed 33 laty, trzy dni po wprowadzeniu przez ówczesne władze PRL stanu wojennego. W kazaniu abp Kowalczyk podkreślił, że tragizm tamtych grudniowych dni podczas których strajkowali i ginęli górnicy, jest wołaniem o godne i trwałe rozwiązanie problemów związanych z branżą górniczą. - Wołaniem są też powtarzające się śmiertelne wypadki, które miały miejsce także w tym roku – przypomniał arcybiskup. Jak zauważył, nigdy nie jest za późno na dialog i porozumienie zainteresowanych stron. Całe społeczeństwo winno uczestniczyć aktywnie w programie naprawczym.


Odwołując się do trwającego w Kościele Adwentu, arcybiskup stwierdził, że jest to również doskonały czas, aby nadzieja znalazła swój konkretny wyraz w praktycznym rozwiązywaniu problemów branży górniczej, zgodnym z systemowym programem zmierzającym do upragnionego celu. Abp Kowalczyk przytoczył fragment wypowiedzi papieża Franciszka, wygłoszonej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu: „jako pasterz, chciałbym skierować do wszystkich orędzie nadziei i zachęty w Panu, który przekształca zło w dobro, a śmierć w życie. W centrum tego ambitnego projektu (Ojców Założycieli Unii Europejskiej) było zaufanie do człowieka, nie tyle jako obywatela, ani też podmiotu ekonomicznego, ale do człowieka, jako osoby obdarzonej transcendentną godnością”.


za KAI

Polecamy