czwartek, 2 lipca 2020 r.

Bądźcie jak Święta Rodzina

„Wzajemna miłość i konkretna obecność Maryi i Józefa dawała Jezusowi wsparcie i siłę do wzrastania. Jakże ważne jest, aby dziś w naszych rodzinach przyjąć ten sposób działania Świętej Rodziny z Nazaretu” – mówił 28 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej abp Wojciech Polak.


Prymas Polski przewodniczył Mszy św. z okazji uroczystości Świętej Rodziny, której w tym roku towarzyszyła także modlitwa w intencji poległych w czasie Powstania Wielkopolskiego. Wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim u grobu św. Wojciecha i w obecności relikwii patronów małżeństw – Zelii i Ludwika Martin, modlili się gnieźnianie, duchowni, młodzież, kombatanci, delegacje organizacji i stowarzyszeń oraz przedstawiciele lokalnych władz.


W homilii abp Polak, nawiązując do czytanej tego dnia Ewangelii o ofiarowaniu Jezusa w Świątyni podkreślił, że przypomina ona wierzącym, a zwłaszcza małżonkom o obecności Boga w ich życiu. Świadomość tej obecności – tłumaczył – pozwala z jednej strony przeżywać wszystkie chwile małżeńskiego i rodzinnego życia w poczuciu wdzięczności za dar i powołanie, jakim Bóg nas obdarzył, z drugiej rodzi odpowiedzialność za życie swoje i tych, którzy zostali naszej małżeńskiej i rodzicielskiej trosce powierzeni. Ta świadomość – dodał dalej – otwiera na też na siebie nawzajem. „W tym sensie to właśnie małżeństwo i rodzina, w której zawsze obecny jest i towarzyszy nam Bóg, jest miejscem poznawania wiary i wychowywania do jej coraz większej dojrzałości. Jest miejscem szczególnego obdarowania sobą nawzajem, zwłaszcza darem dojrzałego człowieczeństwa oraz miejscem budowania trwałych relacji opartych nie tyle o nasze ludzkie siły, co właśnie o Bożą łaskę” – mówił Prymas.


Wskazując raz jeszcze na Świętą Rodzinę metropolita gnieźnieński zachęcał też do jej naśladowania i przyjęcia sposobu jej działania, który – jak tłumaczył – oparty jest na wzajemnej miłości i bardzo konkretnej obecności Maryi i Józefa, w której dorastający Jezus mógł znajdować wsparcie i siłę do wzrastania. Sposób ten – kontynuował Prymas – „jest przeniknięty konkretną troską, aby tworzyć takie właśnie sprzyjające warunki, w których dziecko rośnie, nabiera mocy, napełnia się mądrością, a łaska Boża spoczywa na nim”.


Na koniec abp Polak nawiązał do obchodzonej tego dnia w Gnieźnie 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jak mówił, trudno w kontekście uroczystości Świętej Rodziny nie wspomnieć o szczególnej roli, jaką odgrywają rodziny w wychowaniu do życia w wolności i solidarności społecznej, w odpowiedzialności za dobro wspólne, a więc także w wychowaniu do miłości Ojczyzny, do patriotyzmu, do wierności tym wartościom, za które nasi przodkowie oddawali życie. „Jeśli jest prawdą, że rodzina jest najważniejszym miejscem kształtowania dojrzałego człowieczeństwa, to także w tych właśnie wymiarach miłości i odpowiedzialności, nie tylko za swoje własne dobro, ale też i drugich” – mówił na koniec abp Polak.


Eucharystię wspólnie z Prymasem Polski celebrowali m.in. kapłani zaangażowani w duszpasterstwo rodzin. W czasie liturgii małżonkowie odnowili ślubne przyrzeczenia, a po Mszy św. mieli możliwość ucałowania relikwii Zelii i Ludwika Martin wyniesionych wspólnie na ołtarze w październiku 2008 roku.


BK KAI
Fot. J. Andrzejewski

Polecamy