środa, 8 lipca 2020 r.

Barcin: Prymas poświęcił dzwony

Abp Wojciech Polak gościł 2 grudnia we wspólnocie parafialnej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie, dla której poświęcił nowe dzwony. Przypominając o adwentowym wezwaniu do nawrócenia prosił o modlitwę za tych, którzy z Bogiem już nie rozmawiają.


Nawiązując w homilii do aktu poświęcenia dzwonów abp Wojciech Polak przypomniał, że ich dźwięk głosi wszystkim wierzącym nadzieję zbawienia w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy wezwani – jak mówił – do otwarcia się na nie w pokorze i prostocie serca, do doświadczenia wyzwalającej mocy Tego, który przychodzi. Bóg bowiem – przypomniał dalej za Franciszkiem Prymas – nie zawiedzie tego, który zaryzykuje, aby uczynić mały krok w kierunku Jezusa. Bóg czeka na człowieka z otwartymi ramionami, czeka na jego nawrócenie, wiarę i otwarcie serca. Daje się poznać pokornym i prostym, bo w nich jest głębokie pragnienie nie tylko poznania Go, ale przede wszystkim spotkania i przyjęcia jako Pana i Zbawcy.


„To im właśnie Jezus głosi królestwo Boże – mówił Prymas. – Oni zaś, doświadczając własnej niemocy i słabości, w pokorze serca, z radością przyjmują Jego zbawcze orędzie. Otwierają się na łaskę, którą w Jezusie Chrystusie daje ludziom Bóg. (…) Przez swą prostotę serca i gotowość do przyjęcia Ewangelii są oni  prawdziwie uprzywilejowanymi w Jego królestwie. Ich stawia za wzór swoim uczniom, którym przypomina: szczęśliwe oczy, które widzą właśnie to, co wy widzicie. Widzicie bowiem Boże zbawienie objawione w Jezusie Chrystusie. Widzicie obecność Boga pośród Was. Widzicie, że jest bliski dla każdego, kto szuka Go szczerze. I jesteście szczęśliwi jeszcze dlatego, że widzicie również tych wszystkich, którzy prostym i otwartym sercem, przyjmują Jezusa i Jego Ewangelię. Dzięki temu spotkaniu – powtórzył raz jeszcze za papieżem Prymas – dzięki spotkaniu z miłością Bożą, która przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, wszyscy jesteśmy oswobodzeni z wyobcowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie. Adwent zaś – jak dodał – jest szczególnym czasem, w którym możemy doświadczać takiego spotkania z Panem.


Prymas prosił również o świadectwo i modlitwę za tych, którzy nie widzą sensu i potrzeby, aby zwracać się do Boga, którzy uwielbienie Go mają za marnowanie czasu. „Potrzeba naszego świadectwa i naszej modlitwy, by obudzić w nich wiarę, by obudzić sumienie, by otworzyć serce na Tego, który przychodzi. (…) Niech ten dzisiejszy dzień poświęcenia dzwonów w waszej parafii będzie wezwaniem i zaproszeniem kierowanym do nas wszystkich do wyjścia, do odważnego pójścia drogą ewangelizowania współczesnego świata” – mówił na koniec abp Polak.


Prymas Polski poświęcił trzy dzwony, którym nadano imiona: „Maksymilian”, „Maria” i „Elżbieta” – dar parafian i znak wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II. We wspólnej modlitwie w barcińskim kościele św. Maksymiliana uczestniczyli liczni parafianie, przedstawiciele organizacji i wspólnot kościelnych, poczty sztandarowe, siostry elżbietanki z Norwegii, duchowni z dekanatu. Metropolitę gnieźnieńskiego witał i wszystkim przybyłym do kościoła dziękował proboszcz parafii ks. kan. Bronisław Wiśniewski. Uroczystość zbiegła się z 32. rocznicą istnienia barcińskiej parafii, a dzwony są ostatnim elementem wieńczący proces budowy świątyni.


BK
Fot. J. Przybylski

Polecamy