czwartek, 2 lipca 2020 r.

Inowrocław: Prymas z chorymi

Prymas Polski abp Wojciech Polak spotkał się 18 grudnia z pacjentami Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w Inowrocławiu. Łamiąc się opłatkiem z chorymi, odwiedzając kolejne sale, udzielał każdemu błogosławieństwa, zapewniał o modlitwie i sam o modlitwę prosił.


„Niekiedy wydaje się nam, że Bóg jest kimś dalekim, że nie interesuje się człowiekiem, szczególnie w momentach trudnych, gdy trzeba usiąść na wózku, gdy nie można już wstać z łóżka. Mamy niekiedy taki lęk. Tymczasem Ewangelia mówi nam, że Bóg jest Bogiem z nami. On przychodzi do nas nie tylko poprzez swoje słowo, ale przychodzi też w drugim człowieku. Inaczej nie możemy Go pojąć jak tylko poprzez miłość do drugiego człowieka. Niech to miejsce będzie miejscem dostrzegania i spotkania w drugim człowieku oblicza Jezusa” – mówił abp Polak.


Przyznał również, że człowiek cierpiący potrzebuje miłości i troski w sposób szczególny. Ale i on może dawać ją innym. „My też potrzebujemy waszej miłości i waszej modlitwy” – mówił Prymas, przypominając za przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, że bliźnim jest ten, kto z miłosierdziem staje wobec drugiego. „Obyśmy nie byli tylko teoretykami tej miłości, ale stawali się jej praktykami. Obyśmy byli dłońmi Jezusa Chrystusa dla siebie nawzajem” – prosił na koniec abp Polak.


Spotkanie miało rodzinny i kameralny charakter. Wspólnie z dziećmi z inowrocławskiej Katolickiej Szkoły Podstawowej zaśpiewano kolędy, a po odczytaniu Ewangelii i słowie Prymasa przełamano się opłatkiem. Abp Polak odwiedził także kolejno wszystkie sale, udzielając błogosławieństwa i dodając otuchy tym, którzy z łóżek już wstać nie mogą. Prymasowi towarzyszył inowrocławski dziekan ks. kan. Paweł Kowalski oraz ks. Adam Walendowski, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej, na terenie której centrum działa.


BK KAI
Fot. B. Kruszyk

Polecamy