czwartek, 9 lipca 2020 r.

Jubileusz Instytutu Prymasa Glempa

Inowrocławski Instytut Prymasa Józefa Glempa świętuje pięciolecie istnienia. Mały jubileusz zbiegł się z 85. rocznicą urodzin jego patrona oraz 50-tymi urodzinami obecnego Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.


Zorganizowane 18 grudnia jubileuszowe uroczystości rozpoczęło spotkanie w instytucie, gdzie dla licznego audytorium wykład pt. „Wartości podstawowe w jasnogórskim nauczaniu Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski” wygłosił franciszkanin dr teologii o. Juzoe Misiak. Po odczycie obecni mieli okazje skosztować urodzinowego tortu, wspominając śp. Józefa Glempa, który kiedy tylko mógł, dzień swoich urodzin spędzał w Inowrocławiu. Późnym popołudniem w Ratuszu miejskim odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność instytutu z udziałem abp. Wojciecha Polaka. Z okazji przypadających 19 grudnia urodzin Prymas Polski otrzymał od prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy odpis aktu urodzenia z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego. Omówiono także zakres prac Rady Instytutu Prymasa Józefa Glempa oraz ramowy program uroczystości z okazji 2. rocznicy śmierci Prymasa Seniora.


Fot. J. Nijak

Polecamy