czwartek, 9 lipca 2020 r.

Markowice: spółdzielnie socjalne razem

W sanktuarium w Markowicach, gdzie od pół roku funkcjonuje spółdzielnia socjalna „Nazaret” odbyło się 17 grudnia spotkanie przedstawicieli spółdzielni socjalnych i pokrewnych instytucji. Celem była wymiana doświadczeń, a w dalszej perspektywie podpisanie porozumienia.


W Markowicach spotkali się przedstawiciele spółdzielni socjalnych, katolickich stowarzyszeń i fundacji posiadających kościelnych asystentów, przedsiębiorstw społecznych, których założycielami są katolickie osoby prawne, a także spółdzielni działających w oparciu o katolicką naukę społeczną m.in. z Bydgoszczy, Poznania, Szczecina, Sandomierza, Byczyny i Warszawy. Zapoznawcze spotkanie miało umożliwić nawiązanie bezpośrednich kontaktów, wymianę doświadczeń, a w przyszłości podpisanie porozumienia, które ma być płaszczyzną współpracy pomiędzy jego sygnatariuszami. W chwili obecnej przygotowywana jest jego treść, a po akceptacji poszczególnych podmiotów finalizacja. Inicjator przedsięwzięcia ks. prałat Jacek Dziel, prezes MSS „Nazaret” zaprasza przedstawicieli innych spółdzielni socjalnych działających zgodnie z katolicką nauka społeczną do współpracy. Kontakt e-mail: porozumienie@markowice.com


BK
Fot. W. Eich

Polecamy